СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 3, 2019

Максимална ефективност на строителния обект с подемните съоръжения от Platformi.bg

Максимална ефективност на строителния обект с подемните съоръжения от Platformi.bg

Platformi.bg практикува своята дейност в сферата на отдаване под наем, продажба и сервиз на подемни платформи, хаспели и строителни асансьори на италианската марка Electroelsa, както и кабелни платформи Star Lift. Основната ни цел е - повишаване ефективността при фасадни строително-монтажни дейности. Предоставяните съоръжения от Platformi.bg дават сигурност, удобство, гъвкавост и са отлично решение във всеки един момента от реализацията на даден проект. Подемните платформи, хаспели и асансьори достигат височина до 220 m и са отлично решение за фасаднo строително - монтажни дейности, превоз на материали или превоз на хора.

С реализирани над 50 проекта в последните няколко години се доказа ефективността на работа чрез платформени съоръжения. С адаптивните към фасадата удължения, подемните платформи се адаптират към профила на всяка една сграда. Това дава възможност за бързо и качествено изпълнение на фасадните дейности. Основните предимства на подемните платформи са:
– работа на желаната от клиента зона от фасадата;
– всички необходими материали са на работната платформа – изолация, лепило, вода, 220 V електричество, когато става въпрос за изолации;
– при изграждаме нови фасади, ние ще ви доближим до 30 cm отстояние от конструкцията, която ще изграждаме, като сте максимално обезопасени.

При работата с подемни платформи имаме още едно предимство, а именно скоростта на движение. Тя е важна част от повишаване на ефективността. Скоростта на движение е до 10.6 м/мин или това са 0.6 км/час. При сграда с височина от 70 m то максималното достигане на най-горна точка е 6 минути, време което със стандартните скелета е непостижимo за работника. При строителните асансьори от закрит тип скоростта на движение е от 20 м/мин до 60 м/мин. Още една възможност за постигане на по-висока ефективност в работния процес. При хаспелите възможностите са разнородни, в завизимост от това дали съоръжението е отворен или затворен тип. Скоростите на движение са идентични. Честа практика е строителните асансьори да се монтират в шахтите на бъдещите пътнически асансьори на сградите, като монтажът им се извършва на етапи спрямо развитието на сградата. Това също е част от възможностите за постигане на по-висока ефективност.

Поредно основно предимство е товароподемността. Товароподемността при подемните платформи варира от 2800 кг при дължина на двуколонната платформа от 10 m и до 900 кг при дължина на двуколонната платформа от 28 m. При едноколонните платформи максмалната товарподемност е 1200 кг при дължина 3 m и 300 кг при дължина до 8.78 m. В избора на подемна платформа е важно да се има предвид, че работната площадка е на етажа, на който сте. За хаспелите товароподемността започва от 300 кг и достига до 5000 кг, в зависимост от модела. При хаспелите решенията могат да бъдат в безброй варианти – отворен тип, затворен тип. Разликата между отворения и затворения тип се състои в скоростта на движение. При отворения тип максимално допустимата скорост на движение е 12 м/мин, докато при затворения тип тази скорост би могла да достигне до 40м/мин. Въпрос на избор е това какво точно искате да повдигнете и колко бързо. При строителните асансьори товароподемността е от 500 кг до 2000 кг. Скоростта на движение е до 40 м/мин, като най-масово използваните съоръжения са със скорост от 25 м/мин. За асансьорите за кулокранове товароподемността е 250 кг и скорост на движение от 24 м/мин. Асансьорите за кулокранове са едно отлично решение за бързо изкачване на оператора до работното му място, без това да изисква допълнителни усилия.

Най-голямо предимство при подемните платформи, спрямо традиционното скеле, е времето за монтаж. С нашия професионален екип времето за монтаж на една двуколонна платформа с височина 70 m и дължина от 18 m е около 6 работни часа, след което работата по фасадата може да започне веднага. Естествено всичко това е възможно благодарение на добра предварителна подготовка, нужната екипировка и набор от инструменти, за да можем да сме максимално ефективни и в подкрепа на нашите партньори.

Platformi.bg сме доказали, че нашите клиенти са наши партньори. Партньори, които могат да разчитат на нас във всеки момент от общата ни дейност, а и не само. Партньори, които работят заедно за единна цел, а именно максимална ефективност на строителния обект. Колкото сме по-ефективни, толкова повече обекти ще реализираме, за максимално кратки срокове.PLATFORMI.BG

София 1000,
087/ 77360060


Реклама