СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 3, 2019

Валимар реализира проекти за укрепване с габиони

Валимар реализира проекти за укрепване с габиони

С настъпването на пролетта и раззеленяването на природата започват и активните строителни работи. Валимар вече успешно завърши няколко проекта за укрепване с габиони, които бяха започнати в началото на 2019 г. На приложените снимки може да видите и резултатите.

Габионите са сравнително евтино и красиво решение за укрепване на скатове, изграждане на подпорни стени и декорация на терена. Те представляват правоъгълни елементи - тип „кошове”, с различни размери, произведени от шестоъгълна, двойноусукана телена мрежа с отвори 5х7, 6х8, 8х10 или 10х12. При производството им е възможно осигуряване на три вида трайно антикорозионно покритие. Предлагат се готови габиони тип клетка както и ръчно изработени такива (каквито са и на снимките). Цената на ръчно изработените е по-висока, но резултатът е много естетичен. Габионите са ефективно решение на проблеми, свързани със стабилизация на земни повърхности и дренаж на води. Доставят се в сгънат вид или се сглобяват на място на обекта. Габионите се предлагат в различни дължини, широчини и височини. Освен стандартни размери габиони, могат да се доставят и габиони с нестандартни размери. Габионите с дължина по-голяма от 2 m са разделени на всеки 1 m посредством вертикални панели, наречени диафрагми. Габионите с височина до 0,5 m или такива, чиито хоризонтални размери са неколкократно по-големи от височината им, се наричат габионни матраци. Друга разновидност на габионите са т.нар. „сак” габиони.

Предимствa: Гъвкавост - благодарение на своята гъвкавост габионите допускат по-големи слягания на основата, отколкото при стандартните решения и понасят големи натоварвания, без да се разрушат самите съоръжения; Дълготрайност - дълбоко поцинкованата телена мрежа, от която се произвеждат габионите, има много дълъг живот. При по-агресивни среди е препоръчително да се използват габиони от GALFAN® поцинкована тел. Покриването на телта с PVC допълнително удължава дълготрайността на съоръжението и е подходяща при изграждането на хидротехнически съоръжения. Друг фактор за дълготрайността на габионите е и уплътняването на почвените и скални наноси в празнините на габионите, както и прорастването на растителност по тяхната повърхност. Добре изпълнените съоръжения от габиони могат да останат в отлично състояние за десетилетия напред.; Пропускливост - габионите осигуряват ефективна пропускливост и са самодрениращи се, което ги прави подходящи при защита срещу ерозия на речни корита, стръмни откоси, скатове и др.; Здравина - габионите могат да поемат голямо количество енергия и вследствие на възможността си за ограничена вътрешна деформация, намаляват активния земен натиск, действащ върху подпорната стена.; Икономичност - съоръженията от габиони са много по-икономични в сравнение с традиционните, особено в случаите, когато камъкът за запълването им се намира в близост до обекта. Изградените съоръжения се характеризират и с икономична експлоатация. Тяхната икономичност се дължи и на опростената конструкция, лесния им монтаж и намаления обем дейности по подготовката на самите съоръжения.; Екологичност - габионите допускат прорастването на растения и дървета и по този начин отлично се вписват в заобикалящата ги околна среда, запазвайки в максимална степен естествения вид на ландшафта.

Лесният монтаж на габионите и тяхната гъвкавост ги правят подходящи при изграждането на бързотоци, буни, водостоци и други хидротехнически съоръжения. Габионите намират приложение най-вече при: изграждането на подпорни, укрепителни и „джоб” стени; изграждането на хидравлични и дънни прагове; защита от ерозия и укрепване на речни брегове; корекция на реки и дерета; укрепване на диги, склонове, откоси, свлачища, пътища и магистрали.

Телената мрежа, използвана за проиводството на габиони, отговаря на изискванията на EN 10223-3, a самите габиони покриват стандарта ASTM A 975-97. Валимар предлага доставка и монтаж на различите видове габиони съобразени изцяло с Вашия обект и персонални нужди. За повече информация посетете фирмения сайт.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама