СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 3, 2019

Предимствата на саморазливната подова замазка ТЕРАФЛЕКС®LEVEL PRO

Предимствата на саморазливната подова замазка ТЕРАФЛЕКС®LEVEL PRO

Една от най-често срещаните, но в същото време и особено специфични задачи в процеса по изграждане на нови сгради, както и санирането на съществуващи, е оформянето на идеално гладки и равни подови площи. Много често апликаторите срещат трудности при изравняване на подовите площи и подготовката им за комфортно полагане на финишните покрития. Това допълнително затруднява изпълнението на последващите работни процеси, тъй като води до затруднено полагане на керамични облицовки и увреждане естетическия изглед на помещението, усложняване и удължаване на начина на изпълнение на работните процеси и тяхното времетраене, засилване на ефекта от неравностите на плочките (при работа с естествен облицовъчен материал), проблемно полагане на паркет, ламинат и други.

ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO – доверен партньор в постигането на идеално гладки подове
ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO е високотехнологично решение, значително улесняващо постигането на идеално равни повърхности. Изградена на циментово-полимерна основа с вградени суперпластификатори за подобряване на свойствата, саморазливната замазка гарантира бързо свързване и прецизно изравняване на подовите площи.

Свойствата на продукта обезпечават постигането на гладка, хомогенна и самонивелираща се повърхност върху разнообразни строителни основи. Сместа притежава отлична адхезия, което позволява отличното є свързване със субстрата, върху който се нанася. Това прави ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO идеално решение за изравняване на бетонни, керамични, гипсови, дървени и други повърхности.

Качествата на ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO са лабораторно доказани и продуктът е сертифициран според европейския стандарт EN 13813 като клас CT-C30-F6. Това гарантира средните свойства и резултати от изпитване: якост на натиск (след 28 дни) – над 30 N/mm2; якост на опъване (след 28 дни) – над 6 N/mm2.

Работата със самонивелиращата се замазка гарантира редица предимства: равномерност и гладкост на оформеното покритие (предпоставка за лесно полагане на керамични облицовки, паркет, ламинат, мокети и балатуми и др.); здравина и експлоатационна надеждност на пода (бързо стягане, без свивания); улеснена работа, благодарение на високата степен на разливане на разтвора и неговото оптимално саморазпределение; оптимизиране на работните процеси (перфектно решение за големи проекти и обширни помещения като складове, производствени халета, офиси, търговски и хотелски комплекси, където спазването на сроковете е от съществено значение); устойчивост на агресивни атмосферни условия и други.

В практиката ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO е предпочитано решение както за нови, така и за съществуващи подове. При приложение в ново жилищно и обществено строителство, саморазливната замазка значително спомага за съблюдаване сроковете на проекта. По този начин, след изграждането на подовите площи и оформянето на перфектно гладка повърхност например, апликаторите на финишни покрития могат директно да влязат и стартират с монтажа на паркета, ламината, облицовките и т.н. Така, работният процес върви хармонично и в срок.

Работата с ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO позволява оформянето на перфектно нивелирани повърхности, характеризиращи се със завидна здравина и експлоатационна надеждност. По този начин се гарантира лесното и безпроблемно полагане на финишно покритие като се изкоренява нуждата от придаване на допълнителни наклони на пода, фиксиране на проблемни участъци и др. Бързото стягане на продукта, от своя страна, е гаранция за бързото преминаване към поледващите работни процеси, оптимизираща графика за изпълнение на целия проект.

Докато при изграждането на нови подове, работната група има контрол над процесите и изпълнението на проекта от самото начало, при реновирането на съществуващи подови площи нещата стоят по друг начин. Нуждата от реновиране на под обикновено е продиктувана от съществуващ проблем. Много чести в практиката са и ситуациите, в които подовите площи налагат подмяна на съществуващата облицовъчна настилка. Обикновено премахването є е последвано от процес по изравняване на оформилите се неравности в основата. Нуждата от постигане на перфектно равна повърхност е и далеч по-належаща при предстоящо полагане на паркет или широкоформатни облицовъчни плочи, тъй като при тях фугите и възможностите за „обиране“ на неравностите в основата са минимални. С ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO всички тези комплексни задачи могат да бъдат изпълнени лесно и професионално с гаранция за качеството на крайния резултат.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо