СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 3, 2019

Събития от тазгодишния календар на ЕнЕфект и ЕкоЕнергия

Събития от тазгодишния календар на ЕнЕфект и ЕкоЕнергия

Като продължение на една успешна поредица събития, проведени през 2018, и през тази година от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия организират няколко специализирани конференции и обучения, които имат за цел да засилят диалога по редица актуални въпроси, свързани с енергийната ефективност, сградите, дългосрочното планиране и не само. Събитията се провеждат с подкрепата на Европейската климатична инициатива (EUKI) и Споразумението на кметовете. През тази година вниманието е насочено и към гражданското общество чрез отворени дискусии и обучения, които ще спомогнат за по-задълбочено разбиране на нуждите от ефективни мерки за сградни обновявания и по-рационалното използване на енергията. Ето някои от инициативите.

XXI Ежегодна конференция на ЕкоЕнергия. Тя се проведе на 23 - 24 април в Габрово, в библиотеката на Технически университет. Акцентите на събитието включваха теми като: Интегрирания план за климат и енергия – ползи и възможности за общините; значението на добре изготвения енергиен план за привличането на инвестиции; общински енергиен мениджмънт; зелени обществени поръчки. На събитието взеха участие представители на Министерството на енергетиката с цел разясняване на процедура „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура“ по програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Присъстваха официални гости от МЕ, АУЕР, АОП и други национални институции, както и представители на Австрийската енергийна агенция. В рамките на конференцията се проведе и редовното Общо събрание на ЕкоЕнергия.

Втора национална конференция „Почти нулево-енергийни сгради“. Събитието се проведе от 30 май до 1 юни, в гр. Бургас, Експо център Флора. Конференцията има за цел да постави почти нулево-енергийните сгради в центъра на дискусията, като предложи за обсъждане текущите норми, практики и предизвикателства пред тях. В допълнение към дискусиите през двата дни в събитието бяха включени и още семинар за неспециалисти, свързан с енергийно-ефективното сградно обновяване, обучение за енергийна ефективност и профилирано обучение за проектанти. Последният ден на събитието – 1-ви юни – бе посветен на строително-демонстрационна практика за изграждане на почти нулево-енергийна конструкция, дискусия за значението на въздухоплътността и продуктови представяния. В събитието бе включена и т. нар. Ice Challenge – демонстрация на характеристиките на пасивните сгради спрямо непасивните с помощта на ледени кубове в 2 конструкции. В събитието на 1-ви юни имаше атракции и за най-малките, a специалистите им разказаха чрез игри колко е важно опазването на климата.

Обучение по зелени обществени поръчки за местните администрации. Обучението е част от международен проект, координиран от ICLEI, в който участват 11 държави. У нас то бе проведено от ЕнЕфект с помощта на Тодор Попов, главен юрисконсулт на община Габрово. Основната цел на проекта е да ускори навлизането на зелените обществени поръчки в Европейския съюз, като осигури висококачествени обучителни материали и целенасочени схеми за обучение. Датите за обучението в Бургас - 30 и 31 май, като паралелна сесия на конференцията.

Обучения за енергийно планиране в общините Лом, Берковица, Смядово, Етрополе, Кула и Лясковец. Обученията са част от дейностите, включени по проект „Нашите сгради“, изпълняван от ЦЕЕ ЕнЕфект и финансиран от Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия.

Обученията имат две оси – едната е насочена към гражданите, а другата – към общинските специалисти. Целта на обученията е да предоставят информация на домакинствата за възможните мерки за ЕЕ, които те могат да прилагат в домовете си на най-добра и ниска цена, а на общинските експерти – да приоритизират ефективно проектите си и да търсят устойчиви начини за финансирането им. Предстои датите да бъдат обявени.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо