СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 4, 2019

Ефективна сградна автоматизация със системи на WAGO

Ефективна сградна автоматизация със системи на WAGO

Енергийната ефективност е важна част от съвременните строителните технологии. Оперативните разходи на една сграда са около 70% от общите разходи. Само разходите за енергия представляват около 30% от тези разходи. Неефективно работещите системи може да излязат скъпо. В допълнение законовите граници на допустимото годишно потребление на първична енергия се затягат непрекъснато. Специално внимание трябва да се обърне на тези регламенти.

С Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD) от 2010 г. ЕС изисква използването на сградна автоматизация за повишаване на енергийната ефективност. Директивата конкретно посочва интелигентните системи за измерване и системите за активен контрол, както и автоматизацията, контрола и мониторинга като възможни технологии. Проектирането, изпълнението и експлоатацията на сградите трябва да гарантират не само максимална енергийна ефективност, но също така и висока степен на адаптивност.

Причини за автоматизация на помещенията. Защо да изберем WAGO?
- Интелигентната автоматизация на помещенията намалява използването на електрическа и топлинна енергия с до 40%;
- Високоефективна, персонализирана сградна автоматизация и интегрирани решения за управление на сградите;

Гъвкавост в системните разширения и модификации на системата - по всяко време, с компоненти на WAGO.

Изисквания за ефективна сградна автоматизация се задават на етап планиране и проектиране. Интеграцията на различните сградни системи от самото начало е от решаващо значение. Досега това рядко се правеше. Експертите по планиране и архитектите често се фокусират върху областите, за които са отговорни. Но интердисциплинарната работа придобива все по-голямо значение. Например в обществени сгради системите за автоматизация с отворени интерфейси са все по-често срещани. Предизвикателството тук е планирането и комбинирането на компонентите на системата във функционално, безопасно цяло. Налице е необходимата комуникационна технология. Системите, оборудвани с тази технологията, могат да обменят информация посредством интерфейсите си и различните протоколи на Fieldbus. Напълно интегрираната комуникация и интеграция на компонентите си струва усилията. Kогато архитектурата, строителните технологии, енергийният мениджмънт и мониторинът в сградите работят съвместно, потенциалът за спестяване на енергийни разходи може да се повиши по-лесно. Също и постигане на оптимизирано, по-високо ниво на работа.

За да се създаде интегрирана сградна автоматизация, са необходими отворени и гъвкави продукти и решения. Системите WAGO изпълняват това изискване и предлагат на потребителя разнообразни интерфейсни решения. Използването на Fieldbus системи и протоколи с отворен код за комуникация между отделните системи за сградна автоматизация, автоматизирани станции и полеви устройства, позволява на компонентите и технологиите да се комбинират в холистично планирана система за автоматизация на сградите.

WAGO Cloud computing е следващата стъпка в системата за сградна автоматизация на WAGO.

Cloud computing e предоставянето на ИТ инфраструктура и ИТ услуги като пространство за съхранение, изчислителна мощност или приложен софтуер, като услуга по Интернет. Услугите се извличат както е необходимо и динамично се изчисляват, съгласно модел на фактуриране, базиран на използването. Освен това облакът дава възможност да се създадат децентрализирани данни и да се свържат активи. WAGO Cloud свързва нивото на полето с WAGO-I / O-SYSTEM. Данните се прехвърлят от контролерите, от групата на PFC, които имат възможност за IoT, с помощта на прост ъпгрейд.

Обикновено полевите устройства и нивото на автоматизация, както и нивото на управление, са „на място“, т.е. на локално достъпни компютри в самата сграда. При преместване на управленското ниво в облака, т.е. към външен център за данни, клиентският софтуер се използва за достъп до облака чрез интерфейси, протоколи и браузър.Реклама