СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 4, 2019

Rittal с нови охлаждащи модули NEMA 3R/4

Rittal с нови охлаждащи модули NEMA 3R/4

Технологиите за охлаждане за външни приложения в днешни дни трябва да функционират надеждно дори при екстремни условия на топлина и студ, влага и прах. Но изискванията са дори още по-високи: електро-инженерните компании и потребителите очакват максимална енергийна ефективност, интелигентна комуникация, наличие на най-високата степен международни сертификати и глобално достъпен сервиз на тези уникални системи за охлаждане. Rittal отговаря на тези изисквания с новите охладителни модули NEMA 3R / 4. Те дори превъзхождат, притежавайки степен на защита IP 56, енергийно ефективна Blue e технология, интелигентни IoT възможности, „cULus Listed“ сертификати за лесен достъп до Северно-американския пазар и сервиз в цял свят.

Системите на открито свързани с пречистване на отпадъчни води, соларни паркове и алтернативни енергийни източници или инфраструктурни проекти, като например тол системи, често причиняват главоболия на строителните конструктори и потребителите. Това е така, защото необходимите за тях табла панели и разпределителни уредби, които са монтирани на открито, също трябва да функционират перфектно както при вятър, така и при дъжд. Rittal е разработил новите климатизиращи системи NEMA 3R/4 - специално за северно-американския пазар, така че шкафовете могат да работят безопасно дори при екстремни условия. Това гарантира, че охлаждащата технология на климатизиращото устройство е оптимално защитена и надеждно функционираща, дори когато е подложена на дъжд, суграшица, увреждания вследствие обледеняване (NEMA 3R) и причиняваните при вятър запрашаване и насрещен дъжд (NEMA 4).

Новите охлаждащи агрегати се предлагат в тяло от листова ламарина с четири размера и мощности от 500 до 2500 W, работещи в температурен диапазон от -20°C до + 50°C. Компресорът на охладителя е предвиден да работи от + 10°C до + 50°C.

Ако външната температура е под +10°C, уредът автоматично превключва на работен режим с обикновен вътрешен вентилатор. Новата разработка има класове на защита UL тип 3R/4, UL тип 12 и IP 56.

Енергийна ефективност и IoT възможности
Новите агрегати се предлагат като енергоспестяващи Blue e стенни климатизиращи устройства със стандартно вграден e-Comfort контролер (в задната част), Ri Nano покритие на кондензатора и електрическо изпаряване на конденз (от 1000 W).

Съчетаването на интерфейса IoT с адаптера Blue e, производителят също така позволява интелигентна комуникация и дигитализация на охладителните Blue e устройства. Това улеснява свързването на устройствата към индустриални 4.0 среди, без да се налага намеса в логиката на автоматизацията. Конфигурирането и пуска на IoT интерфейса се извършва бързо, удобно и без програмиране чрез вградения уеб сървър. Това позволява следене на състоянието до 10 охлаждащи блока в главна/подчинена мрежа. Например на корпуса могат да се видят алармените и системните съобщения, както и текущата вътрешна и околна температура.

Опростени разрешителни и глобална услуга
В допълнение към cULus FTTA, CE и EAC охлаждащото устройство има статус на одобрение „cULus Listed“. Това означава, че международните производители на машини и оборудване, които са се насочили към пазарите в САЩ и Канада ще им бъде много по-лесно да проектират и впоследствие да получат одобрение от UL (Underwriters Laboratories) и CSA (Canadian Standards Association).

Това от своя страна ще доведе до значително намаляване на разходите. Rittal гарантира кратко време за реакция в случай на сервизно обслужване, благодарение на 150 места за обслужване на клиенти по целия свят, 40 сервизни техници в цяла Германия и над 1000 сервизни техници по света.РИТАЛ

София 1592, бул. Искърско шосе 7, Търговски комплекс Европа, сгр.7, ет.2
тел.:02/ 4390550, 4390055, 4390056
факс:02/ 4390659


Реклама