СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 4, 2019

Адсорбционни влагоуловители Condair от Климасет

Адсорбционни влагоуловители Condair от Климасет

Адсорбционните влагоуловители са технологично различни от класическите системи, които работят на кондензационен принцип. Това им позволява да работят ефективно при условия, при които на практика кондензационният принцип е неприложим.

Ключов компонент при адсорбционните влагоуловители е роторът от специален материал, който много лесно адсорбира влагата от въздуха. Разбира се, в един момент той би се наситил до точка, в която не би могъл да поема повече влага. Затова едновременно с процеса на обезвлажняване се извършва и процес на регенериране на ротора, при който натрупаната в него влага се изхвърля в околната среда извън помещението, в което контролираме влажността. Двата процеса се извършват паралелно и непрекъснато, така че не се налага прекъсване на обезвлажняването, за да се извърши регенерацията.

Този коренно различен подход позволява работа при температури достигащи до -30°С, както и постигане на минимални нива на влажност.

Гамата от уреди на швейцарския производител Condair включва стандартни модели с капацитет от 0,6 до 182 kg/h, както и множество опции, като охладителни топлобменници на входа или на изхода на влагоуловителите, кондензационни модули и др. Също така, за подгряването на регенеративния поток, могат да бъдат използвани, освен стандартните електрически нагреватели, също и съществуващи на обекта системи за генериране на пара, което може да доведе до значително намаляване на консумираната енергия, особено при по-големите модели.

Високото качество на изработка, прецизният контрол и лесното интегриране в различни системи за мониторинг и управление са стандарт при всички продукти предлагани от Condair, така че обезвлажняването при екстремни условия вече не е предизвикателство.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама