СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 4, 2019

Глобал-Тест представя новия смарт измервателен уред testo 400

Глобал-Тест представя новия смарт измервателен уред testo 400

Новият testo 400 е измервателен уред за всички измервания на работната среда, вентилацията и климатизацията, който впечатлява с новата си смарт технология, постоянна готовност за работа и универсално приложение. С testo 400 Testo разширява асортимента си от измервателни уреди за приложения, в които се измерва скорост на въздушен поток и нивото на комфорт в помещенията. Универсалният testo 400 има не само по-модерен дизайн, но е по-бърз и по-ефективен. Testo 400 предлага иновативни функции, които улесняват работата на потребителя и позволяват извършването на надеждни, съответстващи на стандартите измервания и тяхното документиране.

Новият testo 400 дава възможност за бърза и лесна смяна на сондите по време на измерването. Това елиминира нуждата от рестартиране на уреда, като отпада времето за изчакване при повторно програмиране или след изключване на уреда.

Testo 400 се отличава с ясно структурирани менюта, които насочват потребителя в съответното приложение. Символиката на светофара дава възможност за обективна оценка на измервателните резултати – в съответствие със стандартите и с избягване на грешките при измервателните резултати.

Благодарение на голямото разнообразие от сонди всички параметри на работната среда, вентилацията и климатизацията могат да бъдат измерени само с един уред. Това са цифрови Bluetooth сонди, цифрови сонди с кабел, Testo смарт сонди, както и NTC и TC температурни сонди тип K.

Уредът се отличава и с модерната си концепция за калибрирането. Ако сондите трябва да бъдат калибрирани, това е възможно дори без измервателния уред. Testo 400 може да продължи да работи с останалите сонди.

Документирането на измервателните резултати може да бъде извършено директно на място. Протоколите от измерването могат да бъдат изпратени по имейл или запаметени в уреда.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама