СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 4, 2019

Кофражни системи и скелета под наем от Кофражна техника

Кофражни системи и скелета под
наем от Кофражна техника

Кофражна Техника произвежда и предлага за закупуване или наемане богата гама от кофражи, подпорни кули, скелета и подпори. Инженерният отдел оказва необходимито съдействие на всяка фаза от проекта, като предлага разнообразни услуги, свързани с консултиране, офериране, проектиране, планиране, шеф-монтаж и оптимизиране на кофражните работи.

Фирмата разполага с няколко системи вертикален кофраж за жилищно или инфраструктурно строителство.

Рамков алуминиев кофраж позволява работа без кран и осигурява перфектна бетонова повърхност, докато по-тежкият стоманен рамков кофраж позволява изпълнението на масивни бетонови елементи, мостови конструкции, подпорни стени или едностранно кофриране (необходимо е използването на кран).

Кръглият кофраж може да изпълнява прави или криволинейни вертикални елементи и е незаменим при изпълнение на пречиствателни станции, силози и др.

Кофраж универсал е много масово използвана система от метални кофражни платна, която може да се закупи от Кофражна техника. По строителни чертежи на клиента фирмата разработва и произвежда специални кофражи за уникални съоръжения и конструкции в инженерното и хидротехничекото строителство, както и всякакъв вид метални кофражни форми за сглобяеми стоманобетонни елементи (тунели, водонапорни кули, кухи колони с големи размери, капители за мостови съоръжения, греди с Т и І сечения, едрогабаритни кръгли колони, охладителни кули, кесони, канавки)

При етажни височини над 4 m или тежки натоварвания Кофражна техника предлага подпорни кули (леки и тежки) за изпълнение на плочи и греди в гражданското, промишленото и транспортното строителство. Различните елементи на скелето имат малки тегла, опростен монтаж и демонтаж. Носимоспособност 10т/кула за лекия тип и 28т/кула за тежкото подпорно скеле.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама