СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 4, 2019

Нова термопомпа Hoval UltraSource®

Нова термопомпа Hoval UltraSource®

След като миналата година Ховал пусна на пазара високоефективна и изключително безшумна термопомпа UltraSource® модел 11kW, тази година компанията предлага на пазара и модели в по-малък и по-голям диапазон мощности - 8 и 17 kW, като някои от тях са с вграден бойлер за топла вода. Моделите са UltraSource B - термопомпа въздух-вода и UltraSource T - термопомпа вода-вода.

Термопомпата UltraSource® използва енергията на въздуха, почвата или водата. Когато ресурсът е въздух, термопомпата е сплит система с вътрешно и външно тяло. Нивото на шума от външните тела на тези термопомпи е сравнимо с шумоленето на листа в гората, което означава, че почти не се чуват. Вътрешните тела също не правят изключение, те работят много тихо и непрекъснато променят своята мощност, за да отговарят на изискванията за отопление и охлаждане във всеки един момент.

UltraSource® също така може да спести огромни количества енергия. Винаги идеално се адаптира към конкретните нужди за отопление, охлаждане и топла вода, като използва природни ресурси - модулираща способност за икономична работа, а това носи предимства както за околната среда, така и за портфейла.

Новите термопомпи също така са атрактивни и за инсталаторите. Благодарение на дизайна и конструкцията си, тя спокойно може да се монтира в тясно стълбище или тесни коридори.

Термопомпите са оборудвани с интелигентната контролна система TopTronic®E. Чрез плавно модулиране на мощността те произвеждат отоплителна и охладителна мощност, колкото е необходимо. Модулиращата термопомпа работи с максимална ефективност през цялата година, което спомага за намаляване на текущите разходи. Свързаността є с интернет е улеснение за клиента и възможност за контрол и наблюдение от разстояние. Допълнително предимство е следенето на прогнозата за времето 3 дни напред, което спомага за реализиране на допълнителни 7% икономии.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама