СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 4, 2019

Откриха две обновени училища в Габрово

Откриха две обновени училища в Габрово

С тържествени водосвети на 28 май 2019 г. бяха открити обновените и модернизирани НУ „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Габрово. Съвременни мерки в енергийната ефективност, оригинални интериорни решения и обзавеждане са придобивките, на които ще се радват над 800 ученици и 90 педагогически специалисти. Сградите са топлоизолирани, изградено е видео наблюдение и са подменени инсталациите. Умна система за енергиен мениджмънт ще следи потреблението на енергия.

През 2018 г. Начално училище „Васил Левски“ бе преместено в ремонтираната сграда на закритото ОУ „Цанко Дюстабанов“. Базата е топлоизолирана, изградено е видео наблюдение и нови инсталации за отопление на природен газ. Умна система за енергиен мениджмънт ще дава информация за потреблението на енергия. Ремонтирани са всички стаи и кабинети, дворните площи са благоустроени и са изградени мултифункционални площадки за спортуване. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, придоби съвсем нов облик. Фасадата е пребоядисана, като са нанесени контрастни цветови акценти. Следвана е концепцията на сградите с почти нулево енергийно потребление. На покрива са монтирани топлоизолирани термопанели, както и соларни панели за битово-горещо водоснабдяване. Управлението на температурата в стаите се извършва чрез терморегулиращи вентили на част от прозорците. В компютърните кабинети са монтирани прозоречни вентилационни клапи. Ремонтирани са кабинетите, физкултурните салони и дворните площи, изградени са мултифункционални площадки за спортуване. Учениците разполагат с кътове за отдих, интерактивни дъски, модерни чинове и столове.

Общата стойност на проекта е 4 700 352,62 лв., от които 700 352,62 лв. е приносът на Община Габрово. С изпълнението на дейностите всички общински сгради, ползвани от образователни институции в Габрово, са с въведени мерки за енергийна ефективност.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама