СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 4, 2019

Решения за топлоизолация на фасадата от Austrotherm

Решения за топлоизолация на фасадата от Austrotherm

Фасадната топлоизолация има изключително важно значение за защитата на една сграда. Това важи още повече за нискоенергийните и пасивни сгради, чиято функция се основава на перфектно изпълнена топлоизолация.

Топлоизолацията на фасадата може да бъде изпълнена с Austrotherm EPS F (класическите бели топлоизолационни плочи) или с Austrotherm EPS F-PLUS (графитните топлоизолационни плочи). И двата продукта осигуряват много добра степен на топлоизолация както при ново строителство, така и при саниране.

Предимството на графитния материал се крие в по-ниския коефициент на топлопроводимост (λ≤0,031 W/mK при Austrotherm EPS F-PLUS). Това осигурява на графитните фасадни топлоизолационни плочи около 23% по-добро топлоизолационно действие от традиционния бял стиропор. Използването на Austrotherm EPS F-PLUS с дебелина 14 cm например осигурява същия изолационен ефект както 18 cm Austrotherm EPS F.

Използвайки фасадни топлоизолационни плочи от графитен EPS, Вие спестявате не само енергийни разходи. По-тънките изолационни плочи означават и по-тесни прозоречни первази (алуминиеви, каменни или др.). Това намалява допълнително до 10% от разходите. Дори по отношение на дюбелирането можете да постигнете значителни икономии. За по-тънките топлоизолационни плочи са необходими естествено и по-къси дюбели.

Не е необходимо саниране на покрива. Ако стрехата на покрива Ви е например 20 cm, с използването на графитни топлоизолационни плочи с дебелина 14 cm могат да бъдат запазени всички покривни елементи. При дебелите 18 cm бели топлоизолационни плочи EPS F отстоянието би било прекалено малко и ще се наложи да се направи реконструкция на покрива.

С топлоизолационни плочи EPS F спестявате и пространство. При двуетажна еднофамилна къща например, използването на 14 cm Austrotherm EPS F-PLUS увеличава използваемата жилищна площ с 4 m². А резултатът от топлоизолацията е същият, който се постига с 18 cm Austrotherm EPS F.

С Austrotherm EPS F-PLUS в помещенията прониква повече светлина. При санирането на фасади с графитна топлоизолация обръщането в областта на прозореца е с по-малка широчина. Така ъгълът на проникване на светлината е по-голям и получавате много повече естествена светлина.

За изграждане на качествена топлоизолационна система трябва да се спазват изискванията за полагане на материалите. Основата трябва трябва да е здрава, суха, чиста, и да има товароносимост. Ако по фасадата има неравности, ронливи части или такива с лошо сцепление, те трябва да бъдат предварително отстранени или запълнени. Под долния ръб на топлоизолацията се поставя цокълен профил, който служи като основа, върху която стъпват топлоизолационните плочи. Цокълният профил трябва да е с широчина, съответстваща на дебелината на изолационните плочи. Закрепва се с дюбели и се залепва. Топлоизолационните плочи се лепят към стената със специално предназначено за целта лепило. Нанасянето на лепилото става по линейно-точков метод (по цялата периферия на плочата и няколко точки в средата). Изолационните плочи се монтират веднага след нанасяне на лепилото, като се притискат с леки потупвания. Полагат се от долу нагоре, като първият ред стъпва върху цокълния профил. Редят се хоризонтално, с разминаване на фугите между съседните редове.

Полагането на топлоизолационните плочи, както и на съпътстващите елементи на системата при температура под +5°C, както и при директна слънчева светлина не е препоръчително и може впоследствие да доведе до компрометиране на топлоизолационната система.

След стягане на лепилото, топлоизолационните плочи трябва да се закрепят към стената и механично, посредством дюбели. След като се залепят към стената и се дюбелират, топлоизолационните плочи трябва да се шпакловат (напр. с Baumit KlebeSpachtel) за по-голяма стабилност и здравина на топлоизолационната система. Върху шпаклованите плочи се нанася лепило, в което се вгражда стъклотекстилна мрежа. Отделните парчета трябва да се припокриват, като застъпването трябва да е минимум 10 cm. Ако нанасянето на този армиращ пласт не се извърши в рамките на две седмици, топлоизолационните плочи трябва да се шпакловат наново.

Последният етап от изпълнението на топлоизолационната система е полагането на тънкослойна мазилка. Преди нейното нанасяне е препоръчително основата да се грундира.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама