СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 4, 2019

PERI участва в изграждането на Болкан Бизнес Център

PERI участва в изграждането на Болкан Бизнес Център

Един от най-оживените булеварди в столицата – „Цариградско шосе“, е силно предпочитан за инвестиции в бизнес сгради. В района около търговския център The mall се изгражда мултифункционален комплекс Болкан Бизнес Център. Той е разположен на общ терен от 5 520 кв. м на ул. „Михаил Тенев“, от южната страна на административната сграда на Камара на строителите в България. Проектът включва самостоятелна сграда, планирана с високо-етажно застрояване - сутерен и 20 етажа. Има 2803 кв. м застроена площ и 46734 кв. м надземна РЗП. От ниво сутерен до ниво шести етаж са заложени паркинг зони - общо 6 надземни нива с паркоместа. Частично на ниво партер има търговски площи и обслужващи помещения. От седмо до 20 ниво са оформени офиси.

Главният изпълнител и строителен мениджър на обекта Пайп Систем използва системни решения за вертикален и хоризонтален кофраж PERI.

Инженерите от ПЕРИ България, съвместно с Пайп Систем, изготвиха техническо решение спрямо изискванията на клиента. Изпълнителят се стреми към кратки срокове на изпълнение, високо качество на бетона и има най-високи изисквания за безопасност. За кофража на стените е приложен рамков кофраж TRIO с едроплощни платна и само една свързваща BFD скоба за постигане на максимална бързина на работа.

Хоризонталните елементи се изпълняват с технологичния кофраж SKYDECK с падащи глави за ранно декофриране. На обекта беше извършено обучение от представител на ПЕРИ България за безопасна работа при монтажа на SKYDECK с използването на SKY Anchor. Системата е иновативна и предлага пълна защита при полагане на хоризонтален кофраж и безопасно извършване на монтажните работи на височина. Съоръжението се монтира на определено място върху глава от SKYDECK кофража, което го прави изключително стабилно. Принципът на сработване е чрез колан, навит на макара, който се закача върху предпазната сбруя на работещия, който ще монтира кофража и при рязко движение действа на принципа на автомобилния колан. Коланът е с дължина 5,50 m, което позволява на работещия свободно движение при монтаж, като много важно правило е да бъде монтиран на 3 метра навътре от края на кофража. Пайп Систем е първата фирма в България, за която PERI предоставя този вид обезопасителна система. Продуктът се предлага до този момент само в три страни - Германия, Чехия и Италия.

В участъците на рампата се използва RUNDFLEX кофраж за кръгли форми. Системата спестява време за монтаж и дава бърза обращаемост. Изключително лесни за монтаж и без нужда от инструменти на обекта са разположени и стълби за достъп от система PERI UP. Те се характеризират с висока носимоспособност, безопасност и удобство при придвижване. За осигуряване по периметъра на плочите е предвидена системата за обезопасяване PROKIT. Състояща се само от три елемента, тя е лесно пригодима към разнообразните геометрии на сградата. Също така е монтирана и обезопасителна мрежа против падане на строителни елементи по периферията на фасадата.

PERI е световен производител и доставчик на системни решения за изграждане на всякакъв тип и форма монолитни конструкции в ниското и високото строителство. Компанията залага на продукти отговарящи на високи изисквания за безопасност и работата с тях е лесна и бърза, за да откликне на високите очаквания от страна на инвеститори, строители, архитекти и проектанти.

Качеството при PERI е не само обещание, а и ангажираност. Благодарение на високотехнологичните системни решения за кофраж и скеле, съчетано с безупречен инженеринг, PERI може да бъде Вашия надежден партньор през целия строителен процес - от проекта до изпълнението.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо