СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 7, 2019

Бош откри Център за обучение по Термотехника в София

Бош откри Център за обучение по Термотехника в София

Бош, водещ доставчик на технологии и услуги, официално откри нов Център за обучение Термотехника в централната си сграда в София на 26 септември. След 25 години успешна работа на българския пазар и развитие във всичките си бизнес сектори, Бош стартира този иновативен проект, за да отговори на предизвикателствата на пазара. Новият Център за обучение Бош Термотехника е оборудван с най-новите технологии и иновативни продукти и системи за отопление, охлаждане и топла вода. Целта на Бош е да усъвършенства уменията на инсталаторите и на сервизните партньори в сектор Tермотехника в България

„Концепцията за сътрудничество между вътрешните отдели на Бош и свързаността на предлаганите от компанията продукти и услуги е двигателят за създаването на по-добро потребителско преживяване, а в този център можем да видим практически примери каквито са първият котел със стъклен дизайн Condens 7000i и интелигентен терморегулатор EasyControl CT200“, заяви Михай Болдижар – генерален директор на Роберт Бош и представител на Група Бош в България. Новият учебен център представя Бош като комплексен доставчик на високоефективни технологии, като се демонстрира широк спектър от продукти като решения за отопление, охлаждане и топла вода, както и домакински електроуреди. Освен това, Центърът заедно със сградата, в която е позициониран офисът на Бош, е и чудесен пример за ефективни сградни решения, като системи за видеонаблюдение, сигурност и пожароизвестяване.

Центърът за обучение Бош Термотехника поставя нови стандарти за обучение в отоплителния бранш. Модерното помещение предлага чудесни възможности за тестове, обучения и демонстрации на съоръженията. Оборудвано е с най-актуалната гама кондензни газови котли и термопомпи на Бош. С откриването на този Център за обучение, Бош цели да повиши уменията на инсталаторите в страната чрез създаване на квалифицирани и професионални сервизни специалисти, които ще могат да отговорят на нарастващите очаквания на клиентите и пазара.

„Вярваме, че чрез професионално обучение на инсталаторските фирми и инвестиция в развитието на бъдещите кадри в сектора, ще се повиши качеството на обслужване и доверието на потребителите в предоставяните от нас продукти и услуги“, каза Йордан Дочев, ръководител на отдел Термотехника на Роберт Бош България. Една от целите на Центъра е да инвестира в развитието на млади таланти чрез сътрудничество с университетите и дуално обучение. „Създаването на такова модерно и иновативно учебно съоръжение е важна стъпка не само за Бош, но и за бранша и пазара на термотехника като цяло“, допълва Дочев.

Проектът по изграждането на Центъра стартира през март 2019 г. и след по-малко от шест месеца той е готов да посрещне първите си клиенти за обучения в кондензната и термопомпената технология. По време на процеса на планиране и изграждане е обърнато особено внимание на детайлите, за да се създаде атрактивен и вдъхновяващ интериор.

Група Бош присъства в България повече от 25 години и има близо 220 служители, включително в неконсолидираните дружества (към 31 декември 2018 г.). През 2018 г. Бош реализира оборот от 104 млн. евро в България. Роберт Бош е 100-процентово дъщерно дружество на Robert Bosch GmbH със седалище в София, което предлага продукти и услуги от четири направления – Автомобилно оборудване, Електроинструменти, Термотехника и Сградни технологии (преди: Системи за сигурност). BSH Hausgeräte GmbH също присъства на българския пазар чрез БСХ Домакински уреди България от 2010 г. насам. През 2015 г. Група Бош придоби ProSyst Software GmbH, включително неговото българско дъщерно дружество Просист Лабс, водещ международен доставчик на гейтуей- и междинен софтуер за IoT. През 2016 г. ProSyst Software GmbH и Просист Лабс бяха напълно слети в Бош Софтуер Иновейшънс. Днес Бош Софтуер Иновейшънс има над 140 служители в София. Много от тях работят в областта на IoT повече от 20 години. Ангажираността на служителите е висока, като почти половината от тях са работили в Просист Лабс , а сега и в Бош Софтуер Иновейшънс повече от десет години.

Допълнителна информация можете да намерите на фирмения сайт.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо