СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 7, 2019

Оборудване за точно локализиране на подземни комунални мрежи SeekTech® на RIDGID®

Оборудване за точно локализиране на подземни комунални мрежи SeekTech® на RIDGID®

В днешно време доставчиците на комунални услуги срещат все по-големи трудности при инсталиране и поддръжка на собствените си подземни линии – тръбопроводи, канали, кабелни трасета. Това се дължи в голяма степен на пренаселените подземни комуникации не само в градските, а вече и в извънградските райони. Често плановете на подземните комунални линии не са прецизни, въпреки че точното определяне на местоположението им е задължителна стъпка преди започване на изкопни работи.

RIDGID® предлага интелигентно оборудване за точното локализиране на тези линии. С помощта на локаторите SeekTech® SR-24 и SR-20 могат сигурно да бъдат проследени водопроводи и канали, газопроводи, телекомуникации, силови захранващи линии. Локаторите са специално проектирани за лесно използване с опростена методика и носят значителни подобрения в производителността и сигурността на трасиране. Предлагат голям брой избираеми честоти и допълнителна настройка до 30 потребителски честоти в диапазона 10Hz ÷ 35kHz. Пасивният режим позволява проследяване на пасивни сигнали от комунални линии без нуждата от специален генератор. Тази функция е полезна и за откриване и избягване на захранващи линии, които не съществуват в плановете.

Специално разработеното приложение RIDGID Trax дава възможност за трасиране на подземна комуникационна линия в реално време чрез свързване на локатора към мобилно устройство през Bluetooth®.

Професионалните инструменти на RIDGID за обработка на тръби, видеодиагностика и почистване на канализация, пресоване на тръбни фитинги, локализиране на подземни кабелни мрежи и тръбопроводи и други се предлагат на българския пазар от Интелипауър.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо