СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 7, 2019

Продуктите на Кнауф България с екологична продуктова декларация

Продуктите на Кнауф България с екологична продуктова декларация

Кнауф България получи Екологична продуктова декларация за гипсовите плоскости типове A, H, DF, DFH2 и DFH2IR, произведени от завод Марица. Какво е устойчиво развитие и защо да се стремим към такова? „Устойчивост е задоволяването на настоящите потребности, без да се намаляват възможностите на бъдещите поколения да посрещат своите нужди“ (Брундтланд, 1987 г.) С други думи: ако искаме да запазим Земята като дом за децата ни, ние трябва да я пазим от замърсяване и да щадим ресурсите. Тревожното е, че консумираме значително повече. Строителството е отговорно за: 35% от емисиите на парникови газове в атмосферата; 50% от консумираните природни ресурси; около 40% (по маса) от общото количество отпадъци; 40% от енергията е потребявана по време на жизнения цикъл на сградите. Мерките за подобряване на екологичния отпечатък от строителството са комплексни и включват различни аспекти от проектирането, строителството и експлоатацията на сградите: ресурсна ефективност, енергийна ефективност, гъвкавост по време на експлоатация, проектиране с оглед рециклиране и др. Принципите на проектиране са обхванати в системи за „зелена“ сертификация – LEED, BREEAM, DGNB и др. Инвеститорите и строителите с ангажимент към околната среда са възприели „зелената“ сертификация на своите сгради като част от фирмената си култура и я изискват за всеки нов проект. Системите за „зелена“ сертификация оценяват строителните материали, вложени в сградата въз основа на Екологичната продуктова декларация (Environmental Product Declaration), която обхваща данните за всички ресурси, вложени в производството на строителния продукт – материали, енергия, вода, транспорт; въздействия върху въздуха, водата, почвата; по време на целия жизнен цикъл; възможности за рециклиране. Декларацията се изготвя по стандартизирана методика и се верифицира от независима страна, в нашия случай немския институт Bauen und Umwelt (Строителство и околна среда).РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо