СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Влагоуловители за басейни Condair от Климасет

Влагоуловители за басейни Condair от Климасет

Един от най-популярните и, на пръв поглед, прости методи за намаляване на влажността в закрити басейни е използването на естествена вентилация, посредством отваряне на врати и прозорци, или използването на принудителна вентилация – посредством вентилатори и въздуховоди. Този метод обаче е много енергоемък, тъй като външният въздух, който навлиза, трябва да бъде загрят до температурата на помещението.

В басейните тази температура е доста висока и затова енергията, необходима за това загряване, е много. Много по-енергоспестяващ метод е използването на уреди на термопомпен принцип, каквито са всички влагоуловители на Condair, предназначени за басейни.

Гамата включва модели, подходящи за всички видове закрити басейни – по-големи и по-малки, изградени и новостроящи се.

Уредите могат да бъдат за открит стенен монтаж, вградени в стени или тавани, както и такива, които могат да се монтират в технически помещения и чрез въздуховоди да извършват циркулацията на въздуха. Капацитетът може да варира от 49 до 565 литра за денонощие.

Най-сложните модели от гамата позволяват комбинирана функция от обезвлажняване и подаване на свеж въздух в помещението, което изключително подобрява атмосферата във всеки басейн. При тях част от засмукания влажен въздух се изхвърля навън, а на негово място се засмуква свеж, който се филтрира, ако има нужда се обезвлажнява, след което се дозагрява и постъпва в помещението с подходяща температура и влажност, в зависимост от избрания режим на работа. За синхронизирането на всички процеси и постигането на оптимални параметри по отношение на въздуха и консумацията се грижи специално проектиран електронен контролер.

За повече информация можете да се свържете със специалистите на Климасет.Реклама