СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Димчев Дизайн предлага цялостно консултиране по част ОВК

Димчев Дизайн предлага цялостно консултиране по част ОВК

Три години след създаването си фирма ДИМЧЕВ ДИЗАЙН се утвърди като доверен партньор в проектантската и консултантската дейност в сферата на отоплителната, вентилацонната, климатичната техника и енергийната ефективност.

„През тези години се сблъскахме и с множество нефункциониращи правилно ОВК инсталации, като проблемите най-често започват още с невъзможността на Възложителя да оформи коректно задание към проектантския екип и продължават с пропуски в проектите, неправилно изпълнение, избор на оборудване и материали, както и на неправилна експлоатация. Натрупаният опит ни дава възможност да предоставим нова услуга извън рамките на стандартното проектирене по части „ОВК“ и „Енергийна ефективност“. Тя представлява цялотосно консултиране на Възложителите, така че да получат оптималните ОВК инсталации за нуждите на тяхната сграда, не само на най-добра цена като първоначална инвестиция но и с най-ниски екплоатационни разходи“, коментират от фирмата.

За нови сгради, услугата включва участие при съставяне на заданието за проектиране, заедно с технически доклад съдържащ анализ на възможните варианти, така че Възложителят да може да вземе най-правилното информирано решение, същото така и изготвяне на проектите, съобразно с всички съвременни световни тенденции. За съществуващите сгради фирмата предлага изготвяне на технически доклад с анализ на състоянието и на вариантите за ремонт и реконструкция, който може да послужи както при взимане на решение за покупка на сграда, така и при оформянето на бюджет за предстоящ ремонт и реконструкция.

Предлаганият от фирмата авторски надзор, или инвеститорски контрол, включва консултиране при избор на изпълнители, материали и оборудване, измерване на работни параметри на системите и изготвяне на цялостен технически доклад за съответсвието на изпълнените с проектираните системи.Реклама