СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Електрозахранване с шинопроводи от ПИ ЕС ЕМ Електрик

Електрозахранване с шинопроводи от ПИ ЕС ЕМ Електрик

Съвременните производства стават все по-динамични – непрекъснато се разработват нови технологии, възникват нови пазарни необходимости, а това все по-често налага промени в производственото оборудване, замяна на машините и процесите в цеховете. Това е свързано с преработка на цялата силова електрическа инсталация на конкретното производство. Всяка машина се захранва с електрически кабел, който има определени параметри и трасе.

Подмяната на машината или преместването є налага подмяната на този кабел – демонтиране на стария кабел и след това монтаж и свързване на новия кабел, с нова дължина, параметри и трасе. При една машина това обикновено не е проблем, но ако са 10-20, 50 машини преработката на цялата ел. инсталация за тях ще отнеме значително време и средства, както и неползотворни дни от застой на производствения процес. Обикновено е необходима и подмяната на всички електрически табла, обслужващи машините, което също отнема време и средства за изработката и монтажа им. Всички тези промени стават много гъвкаво, бързо и елегантно с шинопроводна система.

Шинопроводът, най-общо казано, е като едно разгънато из помещението електрическо табло, по което през един метър по дължината му може да се включва консуматор. Подходящи са както за маломощни консуматори, така и за редица консуматори с големи мощности – над 1000 kW. Без шинопроводи цялото трасе на кабела от електрическото табло до дадена машина обикновено е около 30-40 метра, а с шинопровод средната дължината на кабела от него до консуматора е средно 5-6 метра. Подходящи са и за високи сгради с много етажни табла по вертикалата. В тази връзка ПИ ЕС ЕМ Електрик вече предлага услугата „Проектиране и изграждане на шинопроводи“, като изборът на марка е съобразен с предпочитанието на клиента.Реклама