СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Комфортната вентилация Hoval HomeVent все по-предпочитана в българските домове

Комфортната вентилация Hoval HomeVent все по-предпочитана в българските домове

Статистиката показва, че за периода от 2013 до 2019 г. интересът към комфортната жилищна вентилация HomeVent от Hoval значително нарастна. Заедно със завишените изисквания за изолация и плътност на сградите, расте и необходимостта от предвиждане на принудителна вентилация. Осигуряването на такава вентилация, работеща денонощно, без излишен разход на енергия, не само осигурява необходимия кислород в помещенията, без да се отварят прозорци, но и спестява енергия именно поради този факт. Използването на енергията на засмуквания въздух (високоефективна рекуперация) дава възможност на системата да бъде възможно най-икономична (в порядъка на 50-80 W електроенергия). Системата стана предпочитан избор на домовете с високи изисквания към комфорт, като еднофамилни къщи, но също и в апартаментите и малки офиси в градска среда. Тя защитава обитателите от градския шум, прах и изгорели газове във въздуха. Нейните компактни размери, възможността є да се монтира във всяко едно пространство и положение я правят изключително лесно адаптивна дори в малки пространства в нови и съществуващи сгради. Вграденият високоефективен ротационен топлообенник дава възможност за рекуперация на топлина, студ и влага, а това осигурява комфорт през всички сезони на годината. За изминалите години са монтирани над 300 единици в България и още над 500 са в проекти. Запитванията от клиенти растат ежедневно, а от фирма Hoval са готови да отговорят на всички клиентски въпроси относно системата, начина є на функциониране и изискванията за монтаж. Със системата HomeVent световният производител Hoval отново остава верен на мотото си „Отговорност за енергията и околната среда“.Реклама