СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Пожароустойчива завеса FlexFire от Hormann

Пожароустойчива завеса FlexFire от Hormann

Hörmann разширява своето портфолио от продукти за противопожарна защита с текстилната пожароустойчива завеса FlexFire от текстил от стъклени влакна, която е подходяща най-вече за обекти с ограничено място над или встрани от отвора. Завесата съответства на клас на пожароустойчивост E 120.

Портфолиото на компания Hörmann от продукти за противопожарна защита е голямо и включва: врати от стомана и благородна стомана, елементи от стоманена или алуминиева тръбна рамка, изцяло остъклени системни стени и пожароустойчиви плъзгащи се врати. От юли 2019 г. Hörmann допълни този асортимент с текстилните пожароустойчиви завеси за големи отвори и специално за монтажни ситуации, при които нито над отвора, нито встрани от него е налице достатъчно площ за паркиране, каквато би била необходима например за плъзгаща се врата. FlexFire е името на текстилната пожароустойчива завеса с дебелина само 0,5 милиметра, която е особено подходяща за хотели, обществени сгради, офиси или търговски центрове. За незабележимото странично направляване на текстилния продукт за противопожарна защита се грижат изключително тънки направляващи релси. FlexFire работи с помощта на фиксатор съгласно EN 14637. Оптични прекъсвачи за дим контролират областта на отвора и се грижат за надеждното затваряне на завесата при засичане на дим. Също така в управлението има възможност за свързване към пожароизвестителна централа на потребителя. Текстилното платно се предлага с размери до 5 x 5 m и е изработено от текстил от стъклени влакна, усилен с тел V4A. В отделни случаи са възможни и по-големи размери след одобрение. В случай на пожар пожароустойчивата завеса се спуска със скорост от 4 секунди на метър. За FlexFire е налице декларация за екологичност на продукта (EPD) съгласно ISO 14025, издадена от Института за прозоречна техника (ift) в Розенхайм. Следователно пожароустойчивата завеса е годна за приложение в особено екологични сгради със съответната сертификация.Реклама