СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Решения на АББ за енергийно независим завод без вредни емисии

Решения на АББ за енергийно независим завод без вредни емисии

АББ отвори своята първа енергийно независима производствена база без емисии на въглероден диоксид - с пускането в експлоатация на соларна електроцентрала в завод на дъщерното си дружество Busch-Jaeger. Технологиите на АББ ще генерират достатъчно енергия от соларната електроцентрала, за да покриват (в слънчево време) 100% от енергийните нужди на завода. Иновативният обект ще спестява около 630 тона въглероден диоксид на година. Пълният енергиен цикъл на завода е създаден с водещите в сектора енергийно ефективни компоненти на АББ, за да може цялата система да работи със значително по-малко енергия.

Фотоволтаичната система с площ от 3 500 квадратни метра, инсталирана над паркинг зоните на обекта на компанията, ще доставя около 1 100 мегаватчаса слънчева енергия с неутрално въздействие върху климата всяка година, което е приблизително годишната необходимост от енергия на 340 частни домакинства. В съчетание с когенерационен завод, работещ с два пъти по-голяма енергийна ефективност от една въглищна електроцентрала, може да се генерира около 14% повече енергия, отколкото е необходима на обекта. Тази излишна енергия се подава към обществената мрежа, допринасяйки за осигуряването на захранване с устойчиво произведена енергия в региона. За да се покрият пикови нужди, се добива допълнителна зелена енергия от MVV Energie AG, която гарантира 100% CO2-неутрално производство.

Технически център на цялата система в Люденшайд е мащабируемата система за управление на енергията OPTIMAX® - част от серията продукти за енергийно управление от ABB Ability™.

Освен системата за енергийно управление и фотоволтаичната система с инвертори, цялата система в завода съчетава и други технологии на АББ, които са дигитално свързани. Например, системата за съхранение на енергията на батерии (BESS) с изходна мощност от 200 kW и капацитет от 275 киловатчаса, отговаря за съхранението на енергията.Реклама