СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Фотоволтаична централа за автономно колективно потребление

Фотоволтаична централа за автономно колективно потребление

Звеното за разпределено производство на електроенергия към френската компания EDF е завършило мащабен проект за изграждане на най-големия фотоволтаичен проект за автономно колективно потребление във Франция. В резултат на проекта над 100 жилища ще се възползват от електроенергията, произведена от 600 квадратни метра PV панели. Проектът е подкрепен от регионалното правителство и Агенцията за управление на околната среда и енергията на Франция. EDF ENR съобщи, че е инсталирала 300 PV панели на покрива на 100-жилищната сграда Rochebelle в Alès, управлявана от Logis Cévenols, строител на социални жилища в Гард в южна Франция. Инсталацията от 100 kW, която е с площ 600 m², е предназначена за захранване на всички домове на обекта, както и на общите части. Генерираната слънчева енергия ще бъде равномерно разпределена чрез система за контрол, а излишната мощност, която не може да бъде подадена към мрежата, ще се използва за подгряване на водни резервоари в сградата, функциониращи като акумулатори на енергия.

„Това разпределение става възможно чрез активиране на всеки отделен резервоар за гореща вода в подходящия момент за съхраняване на излишната енергия, произведена през деня, и за да се гарантира, че няма да се загуби нито един киловат, произведен през деня“, обясняват от EDF. Системата ще пести на всяко домакинство по 100 евро годишно, твърдят от компанията.

Проектът е част от “Соларния план”, стартиран от EDF в началото на 2017 г., който предвижда разполагането на 30 GW мощности за генериране на слънчева енергия до 2035 година.

През февруари EDF стартира проект за споделяне на енергия в Обединеното кралство чрез дъщерно дружество - EDF Energy. Проектът се базира на блокчейн технология (блокова верига) и ще дава възможност на жителите на сграда в Брикстън, Лондон, да обменят слънчева енергия помежду си на равноправна база.Реклама