СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Всяка една реализирана мярка за енергийна ефективност е напредък за община Кула

Разговор с д-р Владимир Владимиров, кмет на община Кула

Всяка една реализирана мярка за енергийна ефективност е напредък за община Кула

Д-р Владимиров, кои са най-успешните проекти за енергийно ефективно обновяване на публичните сгради?
Всички проекти за енергийно ефективно обновяване са важни за нас, всяка една изпълнена мярка е напредък за общината. Започнахме по програма „Красива България“ с обновяване на сградата на общинската администрация. В тази сграда изпълнихме всички мерки по енергийна ефективност. Ремонт на покрива, саниране на фасадата, подмяна на отоплението. След това, отново по програма „Красива България“, частично бяха изпълнени енергийно ефективни мерки в читалището. Бяха подменени дограма и отопление. В момента тече допълнителен ремонт, като подмяна на осветлението и ВиК инсталацията. С течение на времето и в училището беше направен ремонт за подмяна на дограмата. Инсталирахме и нова отоплителна система с котел на метан. Предстоят подмяна на ВиК инсталацията и осветлението и ремонт на покрива.

През последните години – 2014-2015 г., бяха построени две нови сгради в общината, в които бяха изпълнени всички мерки по енергийна ефективност. Беше обновена и една бивша сграда на ОСО /организация за съдействие на отбраната/, която по Програмата за селските райони беше реконструирана и в нея в момента функционира туристически информационен център с изложбена зала. Един етаж от сградата е финансиран със собствени средства и там функционира туристическа спалня.

В момента тече обновяване, рехабилитация и реконструкция с всички заложени мерки по енергийна ефективност на административна сграда, която е към община Кула, но се използва от държавните структури, които са към Министерството на труда и социалната политика. В тази сграда се помещава Дирекция „Бюро по труда“, дирекция Социално подпомагане, кухня за безплатен топъл обяд за нуждаещи се и социално слаби.

През годините 2015-2016 г. беше извършен и ремонт на дома за стари хора. Ремонтът протече на два етапа, сградата беше санирана, дограмата и ВиК инсталацията подменени.

Мога да кажа, че немалко сгради успяхме да обновим, изцяло или частично, и да реализираме енергийно ефективни мерки. Има и такива, по които тепърва предстоят ремонти и обновяване, така че чака ни още много работа.

Успяха ли гражданите на общината да се възползват от Национална програма за енергийна ефективност и каква е оценката им за нейния ефект?
Ние сме малка община, а и в провинцията хората малко с недоверие възприемат плановете от програмите в тази посока. Въпреки това през 2015 година сключихме договор за първите 45 домакинства, със 100 % съгласие на живущите в сградата. За една година успяхме да сключим договора, да получим финансиране и да завършим санирането на жилищната сграда. Ремонтът на този жилищен блок беше качествен, нямаше оплаквания от живущите. След този успешно саниран блок съгражданите видяха, че тази програма е нещо много хубаво и полезно и се освободиха от страховете си.

Положителното е, че облекчението на условията за кандидатстване позволи да кандидатстваме за още 6 многофамилни сгради, но за съжаление точно тогава Програмата беше спряна. Надяваме се, че скоро ще бъде отворена отново Програмата и ще получим финансиране и за споменатите 6 сгради.

Какви са трудностите при изпълнение на проекти за енергийна ефективност?
Като всяка малка община и ние не разполагаме с достатъчно финансови средства. Това е една от трудностите ни – да осигурим финансиране както за да задоволим потребностите на подрастващото поколение, така и нуждите на работещите. Нуждаем се от средства, с които да бъде овладяна популацията на бездомни кучета, необходими са ни средства за ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура. Срещаме трудности и поради липса на кадри, които да работят по проектите. Но с течение на времето и стъпка по стъпка нещата се случват.

Кои са приоритетните проекти на общината в областта на устойчивото развитие за следващите години? В кои сфери виждате най-голям потенциал за развитие и къде имате нужда от подкрепа?
Приоритетите ни за следващите години са да продължим да изпълняваме мерки по енергийна ефективност. Предстои рекултивация на депо за битови отпадъци. Документите по този проект за внесени и би трябвало до края на годината да започне работа. Разбира се, не трябва да оставяме на заден план и изграждането на пречиствателна станция за отпадни води и изграждане на канализационната мрежа. Също и разработването и внедряване на нови модерни форми на администриране, да се развие електронният обмен на данни между институциите.

Не на последно място, да не кажа на първо, тъй като това беше един от моите приоритети като кмет на общината, е късноантичната римска крепост Кастра Мартис, която се намира в идеалния център на града и се нуждае от наложителна реставрация и консервация.

Разбира се, отворени сме за всякакъв вид подкрепа от страна на държавата и институциите.

В момента работите заедно с ЕнЕфект и ЕкоЕнергия по проект „Нашите сгради“, финансиран от германското федерално правителство. Как бихте оценили съвместните дейности за създаване на дългосрочен план за обновяване на сградния фонд? Смятате ли, че това е стъпка напред за присъединяване към международни инициативи като „Споразумението на кметовете“, с цел създаване на международни партньорства и привличане на бизнес интерес към общината?
Съвместната работа с ЕкоЕнергия и ЕнЕфект по проект „Нашите сгради“ е както една стъпка напред, така и глътка въздух за общините, за да може да работим по плановете и приоритетите в областта на енергийното обновяване на сградите. Също и възможност за присъединяване към други международни инициативи, които да помогнат на общините, особено на малките, да постигат целите на европейската общност.Реклама