СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

В близко бъдеще нискоенергийните сгради ще станат пазарен стандартВ близко бъдеще нискоенергийните сгради ще станат пазарен стандарт

Арх. Цилков, работите по проекти на нискоенергийни сгради. Бихте ли отличил някои общи особености на този тип сгради? Нискоенергийните сгради са „неизбежна тенден ...

Енергийно ефективният дизайн е с водеща роля при проектиране на фасадната обвивкаЕнергийно ефективният дизайн е с водеща роля при проектиране на фасадната обвивка

Инж. Новакова, в началото бихте ли казали няколко думи за Асоциацията за фасаден инженеринг, дейност и цели. Асоциацията за Фасаден Инженеринг (АФИ) е неправител ...

Работим за реализацията на редица енергоефективни проекти в община ЗлатоградРаботим за реализацията на редица енергоефективни проекти в община Златоград

Г-н Янчев, в края на изминалата година община Златоград беше наградена от Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) за проектите си в административната сград ...

Високата енергийна ефективност е сред основните приоритети на Община БерковицаВисоката енергийна ефективност е сред основните приоритети на Община Берковица

Инж. Доцов, кои са най-успешните проекти за енергийно ефективно обновяване на публичните сгради, с които се гордеете? Намаляването на потреблението на енергия и ...

Всяка една реализирана мярка за енергийна ефективност е напредък за община КулаВсяка една реализирана мярка за енергийна ефективност е напредък за община Кула

Д-р Владимиров, кои са най-успешните проекти за енергийно ефективно обновяване на публичните сгради? Всички проекти за енергийно ефективно обновяване са важни за ...

Разработваме програми за обучение на специалисти по възобновяеми енергийни източнициРазработваме програми за обучение на специалисти по възобновяеми енергийни източници

Инж. Стоянов, представете проекти и инициативи, по които Камарата работи? Камара на инсталаторите в България съществува вече 24 години и е една от малкото браншо ...

Сградите, произвеждащи енергия за собствени нужди, може да използват излишъка за зареждане на ЕПССградите, произвеждащи енергия за собствени нужди, може да използват излишъка за зареждане на ЕПС

Г-н Левков, в началото бихте ли представили накратко Индустриален клъстер "Електромобили"? ИКЕМ е регистрирана на 25.11.2009г. в Софийски градски съд като организ ...Реклама