СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 3, 2020

Леки конструкцииЛеки конструкции

Трябва да признаем, че има архитекти-художници. Умението да се създаде акцент, закачка, изящно съзвучие и дори контраст с основната сграда се проявява много силно при доп ...

Стенопис в жилището

Стенописите с комерсиален характер не са новост - виждали сме такива в ресторанти, изложбени зали, фоайета на хотели. Стенописите в дома обаче днес преживяват същинско въ ...

Сградни ВиК инсталации

С растящата урбанизация и икономическото развитие в големите български градове потребностите от питейна вода нарастват. Хората започват да мислят за факта, че трябва да п ...Реклама