СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 3, 2020

Решения от Синхрон-С за надеждна противопожарна защита

Решения от Синхрон-С за надеждна противопожарна защита

В съвременните големи сгради съществуват редица фактори за възникване на пожар, който може да се разпространи бързо и да има опу­стошително действие. Този риск може да бъде избегнат с прилагане на адекватни мерки за противопожарна защита. Действащите норми по отношение пожарната безопасност дават препоръки за противопожарната защита на такива сгради и задължават собствениците да ги спазват. Тази мярка е достатъчна за запазване на живота и здравето на хората, но когато става въпрос за икономическите последствия от евентуален пожар, предприемането на противопожарни мерки не трябва да се ограничава само до регулаторни норми. Много е важно всички, които са заинтересовани за развитието на устойчиви сгради и предприятия, да изграждат, поддържат и развиват висока култура на пожарна безопасност - важен елемент в изграждането на бизнес устойчивост. Необходимо е да се изпълнява стриктна и навременна политика по управление на пожарната безопасност, с комплекс от инженерно-технически и организационни мероприятия. Прилагането на такава политика ще доведе до предотвратяване на възникването на пожари, до бързо откриване и гасене на възникнали пожари и до ограничаване на разпространението им. Важно е да се приеме необходимостта от балансиране на противопожарната защита и ефективността на работните пространства, като се обмисли прилагането на повече съвременни технологии и технически средства за намаляване загубите от пожар. Такива средства са напр. противопожарни системи с водна мъгла, високократна пожарогасителна пяна, бързодействащи спринклери и чисти гасителни агенти, каквито СИНХРОН-С разработва, тества и имплементира за своите клиенти. Тези гасителни системи осигуряват ефективен контрол над пожара чрез комбинирането им с автоматична система за много ранно откриване на пожар.РекламаПрелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо