СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 3, 2020

Ха-Бе България произвежда сертифицирани добавки за бетон

В село Езерово, община Белослав, е високотехнологичното производство на Ха-Бе България.

Основана като дъщерно дружество на немската Ha-Be Betonchemie GmbH, Ха-Бе България произвежда висококачествени химически добавки, продуктови системи за защита на повърхности, фибри, бои и пигменти за бетонната индустрия.

Производствената база е сертифицирана съгласно БДС EN 934-2:2009+A1:2012 за производство на химични добавки за бетон и БДС EN 12878:2014 за производство на течни бои за строителни материали на основа цимент или вар. На площ от 4500mI при напълно автоматизиран производствен процес с дневна производителност от 25т се произвеждат над 50 различни продукта, които подпомагат производството, полагането и последващата грижа на бетон и бетонни смеси.

„Ние сме един от водещите производители на добавки за бетон в България. Само миналата година сме произвели и доставили 3000 тона добавки на своите клиенти в България“, съобщава Галин Колев, управител на Ха-Бе България и добавя: „Ние доставяме предимно на производителите на транспортен бетон, като междувременно от изминалата година и извън нашите граници към клиенти в Румъния и Гърция.“

Общо 16 служители работят и допринасят за успеха на фирмата. Търговските приложни специалисти на Ха-Бе България са висококвалифицирани и технологично подготвени, така че да реагират бързо на запитванията на клиенти и да обезпечат технологично производствения процес с продуктите на фирмата директно на обекта или производствената площадка. Именно този екип е в основата на стабилния растеж на фирмата през последните години, като за последната година той е над 20%. Собствената строителна лаборатория е голямото преимущество на предприятието. Там се извършват стандартизирани тестове на строителни материали и продукти.

Производството разполага с химическа лаборатория, която обезпечава качеството на продукцията, и в координация с компанията майка от Германия участва в развойната и иновативна дейност на продук­тите. Ха-Бе България приема сериозно своя ангажимент към околната среда и екологията, като се опитва да развие устойчиво, екологично чисто и отговорно производство, без негативно влияние на околната среда.РекламаПрелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо