СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 3, 2020

R&M създава SPE Алианс в партньорство с водещи компании

R&M създава SPE Алианс в партньорство с водещи компании

Глобалният швейцарски производител на системи за свързаност за високопроизводителни мрежови инфраструктури R&M обяви създаването на SPE (Single Pair Ethernet) Алианс. Заедно с R&M, основатели на международната организация са водещите технологични компании Phoenix Contact, Weidmüller, Fluke Networks и Telegärtner. Целта на инициативата е целенасочена съвместна работа и обмяна на опит и знания в областта на SPE. За момента компаниите от алианса предвиждат ускоряване на разработката на SPE технологията, приложима в Индустриалния интернет на нещата (IIoT), както и засилване на сътрудничеството във връзка с предизвикателствата, съпътстващи нейното навлизане. Сред целите е също така увеличаване на тяхната експертиза в областта на SPE, което гарантира по-бързото и по-надеждно внедряване на технологията в техните продукти. „Впоследствие към алианса се присъединиха компании като Datwyler, Kyland, Microchip Technology, Rosenberger, SICK, O-Ring, Draka/Prysmian Group и University4Industry. Включването на такива големи и мощни организации в алианса означава, че той обхваща широк спектър от индустрии, приложения и области на прилагане“, уточняват от R&M. „Тези големи предприятия заедно ще подготвят пазара за навлизането и разгръщането на SPE“, допълват от там.

SPE и неговите основни области на приложение: SPE технологията, базирана на xBASE-T1, използва един усукан чифт за пренос на данни и се характеризира с миниатюрни конектори. Тя може да замени традиционната индустриална fieldbus мрежа, което ще помогне за постигане на по-голяма плътност на преноса на данни, по-бърза връзка и по-лесно инсталиране. Технологията предлага единна унифицирана свързаност, независеща от производителя, вместо отделна свързаност за всяко едно приложение. „Обхватът до 1000 m и скоростта на пренос до 1 Gbps разширяват използването на SPE в различни системи, като инсталирането става бързо и лесно и позволява гъвкаво разширяване на съществуващите кабелни инсталации“, обясняват от R&M.

Основните области на приложение на SPE включват: Пасивно промишлено окабеляване. SPE технологията осигурява безпроблемна и с постоянно високо качество комуникация по IP от сензорите към облака, като по този начин се постига революционно ново ниво на преноса на данни в индустрията. Според експертите тази технология предлага алтернатива на използваните днес fieldbus системи.

Сградна автоматизация. Един ценовоефективен начин за реализация на интелигентни сгради и фабрики е чрез свързването на устройства към BMS системите за управление на сгради посредством LAN мрежи и облака. Това премахва необходимостта от изграждане на специфични за дадено приложение fieldbus системи и наличието на шлюзове, сложни интерфейси и различни протоколи. SPE е идеалното решение за свързване на множество малки сензори и актуатори в т.нар. Digital Ceiling зони. В резултат само чрез включването на различни сензори, контролни елементи, точки за достъп до WLAN и други устройства към контактите се постига едновременното им електрозахранване и свързване към локалната Ethernet мрежа.

Технология за сензори. Сензорите и актуаторите доставят все по-нарастващи обеми от данни за приложенията за Индустриалния интернет не нещата. В този случай именно SPE технологията с нейните миниатюризирани и стандартизирани конектори прави възможно бързото и лесно свързване на малките по размер сензори към Ethernet мрежата и едновременно с това позволява тяхното електрозахранване.

R&M (Reichle & De-Massari AG) е водещ световен производител на готови за бъдещето продукти и системи за комуникационни мрежи и мрежи за данни. Сътрудничеството на компанията със сертифицирани партньори води до новаторска работа в секторите LAN, публични и телекомуникационни мрежи, центрове за данни. R&M Bulgaria повече от 20 години предлага продуктите на R&M на българския пазар и днес оперира в 12 държави от Югоизточна Европа.РекламаПрелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо