СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 4, 2020

Кулата МьостарнетКулата Мьостарнет

Мьостарнет, или „Кулата на езерото Мьоса“ в Норвегия, е едно истинско достижение на новото мислене при архитекти и инженери, на новите технологии и загриженост за околнат ...

Прозоречни системиПрозоречни системи

Прозоречните технологии с всяка изминала година стават все по-интелигентни. Площта на стъклото ще е още по-забележима при прозорците в жилищните сгради. Профилните систем ...

Термопомпени системи за сгради

Системите с термопомпи са едни от най-добрите възможни варианти за осигуряването на отопление, охлаждане и топла вода за една сграда. Те могат да се прилагат в много ситу ...Реклама