СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 4, 2020

Изохим представя решение за ремонт на бетонни конструкции

Изохим представя решение за ремонт на бетонни конструкции

Фирма Изохим представя Bostik SRM-T – материал за структурно възстановяване и ремонт на бетонни конструкции. Продуктът представлява минерална смес на циментова основа, с висококачествени химически добавки, подсилена с фибри и пясък с подходяща гранулометрия, с компенсирано свиване. Bostik SRM - Т е в съответствие с TS EN 1504-3 R4 клас с високо качество на сцепление и висока начална и крайна якост на натиск.

Продуктът може да се прилага успешно в разнообразни ситуации. За вътрешно и външно приложение, вертикално и хоризонтално. При ремонта на стоманобетонни елементи, изронени повърхности и изравняване на бетонови елементи. Успешно се прилага за защита на бетони срещу сулфатни и хлорни въздействия. Както и в ремонта и поддържането на морски конструкции, при ремонт и защита на подземни произведения на изкуството. За получаване на непропусклив и здрав слой на видими бетони. Също и при монтажа на сглобяеми стоманобетонни конструктивни елементи, при настилки с леко и средно натоварване на трафика, при настилки, на които могат да бъдат положени специални облицовки, за ремонт на повърхността. Използва се за запълване на дупки след декофриране.

Характеристики на сместа за възстановяване: Висока адхезия, висока начална и крайна якост на натиск, тиксотропна, устойчива на цикли на замръзване-размръзване, устойчива на хлорни и сулфатни въздействия, устойчива на вода, постоянна влага, студ и неблагоприятни метеорологични условия, не се свива, пожароустойчива. Технически даннни: Дебелина на полагане 10-40мм, време за работа 30 мин/при 20°C, време за изсъхване 28 мин, достигане на якост за 28 дена (N/mm2): якост на натиск (TS EN 196) ≥ 60, якост на огъване (TS EN 196) ≥ 8, якост на сцепление (TS EN 196) ≥ 2, температура на основата и околната среда при полагане +5°C до +35°C.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо