СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 4, 2020

Предлагаме ново поколение 3D BIM софтуер за сградни инсталации

Разговор с инж. Марин Геров, Управител на Геров Инженери

Предлагаме ново поколение 3D BIM софтуер за сградни инсталации

Инж. Геров, бихте ли представил в началото „Геров Инженери“? Разкажете пред читателите за предлаганите от Вас продукти и услуги, към кого са насочените, кои са областите, където успешно се прилагат?
Здравейте на Вас и Вашите читатели и сърдечно благодаря за поканата. Представлявам „Геров инженери“, ние сме малка семейна фирма с фокус върху 3 основни бизнес линии - софтуерни решения за проектиране, услуги в инвестиционно проектиране и инженеринг на вакуумно отводняване на покриви.

В личен план, произхождам от древен български род и съм второ поколение хидроинженер с над 20-годишен опит във водния сектор. През годините съм добавял стойност за местни и международни компании като проектант на малки ВЕЦ, ВиК инсталации и инфраструктура, вакуумно отводняване на покриви и отводнителни системи. Участвал съм в множество проекти от различен калибър и предназначение.

„Геров инженери“ стартира като инициатива през 2011г. под формата на уеб базиран блог за споделяне, съхранение и обучение, в памет на моя баща Илия Геров, почитан хидроинженер в България и не само. С течение на времето създадох и развих добро и успешно партньорство с колеги, обогатих и надградих портфолиото от услуги.

В наши дни вече сме дружество с опит, познание и експертиза, работим по сериозни проекти. Първата ни основна бизнес линия са софтуерните продукти, групирани в 3 основни направления: ZWCAD платформа (аналог на Autocad) за архитекти, инженери и строители. ИнсталСистем за проектиране на сградни ВиК, отоплителни и охладителни инсталации за инженери и инсталатори по части ВиК и ОВК. НетСистем за проектиране на ВиК мрежи за колегите инженери ВиК. Те са ценово-оптимизирани спрямо нашия пазар и се предлагат с постоянен или временен лиценз, оразмерени спрямо нуждите на клиентите ни.

Партнираме си с международни софтуерни компания като InstalSoft, ZWSOFT и Keidel, с клиенти от малки фирми и физически лица до общини, поддържаме видео канал, организираме обучения, срещи и семинари през КИИП и сме горди членове на BESCO. Щастливи сме, че за периода на карантината (30 март до 30 юни) проведохме кампания „Работи от вкъщи“ с безплатни 3-месечни лицензии ZWCAD, от която се възползваха десетки наши колеги от България.

По линията на инвестиционното проектиране изпълняваме проекти за сградно строителство по част ВиК (еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, обществени и промишлени сгради) в партньорство с водещи архитектурни студия като IDIA и SOLIDCO, и инфраструктура с колеги инженери. Основните услуги, с които можем да сме полезни, са свързани с ВиК мрежи, площадки и външни връзки, сградни ВиК инсталации, вакуумно отводняване на покриви на инженеринг, разработка на калкулатори за изчисление, управление на дъждовния отток, моделиране на водоснабдителни и канализационни мрежи и хидроложки доклади.

От началото на 2020 г. стартирахме нова услуга - вакуумно отводняване на инженеринг с включено проектиране, авторски надзор, доставка и инсталиране на системата. С радост ще споделя, че предстои изпълнение на първия ни проект в началото на есента, тази година.

Споменахте ZWCAD, разкажете ни повече за платформата?
Да, разбира се. ZWCAD е платформа за 2D и 3D лесно и ефективно чертане, съвместима с известния формат DWG и подобна на Autocad. Разработена е от компанията ZWSOFT от Китай преди 25 години и предоставя много добри функционалности и иновативни инструменти, които помагат за по-продуктивна работа. Предлага се и за смарт телефон с безплатен вариант CAD Pockets в облак до 100MB за Android и iOS. ZWCAD е рентабилно CAD решение, което ще помогне на всеки потребител да оптимизира неговия бюджет във времето.

Предлагате 3D софтуер за проектиране на сградни инсталации. Бихте ли очертал основните характеристики на продукта и ползите от използването му в практиката?
ИнсталСистем 5 е новото ни поколение 3D BIM софтуер за сградни инсталации. Той представлява софтуерен пакет с модули за проектиране на водоснабдителни, канализационни, отоплителни и охладителни инсталации. Потребителят избира модулите, които ще използва, като оптимизира разходите в зависимост от натовареността му с проекти. Софтуерът е BIM ориентиран с внос на сградния модел от файлове IFC или gbXML от типа на AchiCAD или Revit с обратен обмен на информация. Работи съвместно в 2D и 3D режими с автоматизирано оразмеряване и генериране на 3D изгледи през инсталацията. Изчисляването става чрез налични библиотеки с тръбни системи, фасонни части, арматури и елементи. Допълнителна екстра за потребителя е генерирането на странични изгледи (щранг схеми) по негов избор на фрагмент или цялата инсталация. Крайните резултати включват подробни хидравлични изчисления и количествени сметки на използваните материали с обмен на данни към EXCEL, WORK и подобни. Софтуерният пакет е динамичен и ежемесечно се актуализира с въвеждане на нови компоненти и функционалности.

Интересно е да се отбележи, че в подкрепа на потребителя сме разработили ИнсталСистем Смарт 5 (версия от производител) за бързо изчисляване на подово отопление през смарт-телефон. Версията е безплатна и налична за Android.

Говорейки за практиката, софтуерът е предназначен за инсталация във всички видове сгради от еднофамилни жилищни сгради до обществени и промишлени сгради. От потребителска гледна точка може да се използва от инженери, инсталатори, надзор, технически отдели на доставчици, производители, строители на инженеринг, общини до потребители с базови технически умения.

Наш клиент споделя, че с помощта на ИнсталСистем подово отопление на еднофамилна жилищна сграда се прави в рамките на 1 час (с подробни изчисления и количествена сметка), а радиаторна инсталация на многофамилна жилищна сграда.

В моята практика, при сградните ВиК инсталации за решаване на нетипичен казус, разработвам няколко варианти преди да вземем добро решение. Благодарение на нашия софтуер мога да отговоря на архитекта или колеги инженери с варианти в рамките на часове с включено оразмеряване, количества или визуализация. Това ме прави бърз и конкурентен проектант, даващ проверени и работещи решения.

Силно препоръчвам на колегите да изпробват пълната функционалност на нашия 3D софтуер за 30 календарни дни с помощта на видеоинтерактивна система за обучение с работни файлове за водоснабдителни инсталации и отоплителни инсталации.

Бихте ли споделил повече и за софтуерните продукти за проектиране на ВиК мрежи и ВиК инсталации? Какво е необходимо да знае потребителят за тези продукти?
За ВиК инфраструктурата работим с НетСистем за проектиране на улични и площадкови ВиК мрежи-разклонени, гравитационни, напорни канализационни и водоснабдителни мрежи.

То работи като самостоятелно софтуерно приложение в 2D режим с лесен и безпроблемен обмен на данни от класическия формат DWG посредством модул за внос на ситуация и обратно изнасяне на проектната графична информация в DWG. Мрежата се изчислява и оразмерява автоматизирано с генериране на надлъжни профили и количествени сметки. Софтуерът е професионален и лесен за работа, даващ много бързи резултати с хидравлични изчисления и количествени сметки.

За ценители сме предвидили специализиран модул ИнсталМат за технико-икономическа оценка на различни вариантни решения въз основа на преди това създадени от софтуера количествени сметки и въведени цени на използваните материали.

За ВиК инсталациите предлагаме модули за сградни водоснабдителни и канализационни инсталации, които са BIM ориентирани с внос на сградния модел от файлове IFC или gbXML и са част новото ни поколение 3D софтуер ИнсталСистем 5.

Модулът водоснабдителни инсталации оразмерява сградна разклонена или сключена инсталация, вътрешно водоснабдяване за пожарогасене с пожарни кранове, затопляне на вода чрез водонагреватели или плоски станции (комбинирано и за отопление), колектори, ПХУ, арматури и библиотека с прибори и водочерпни кранове и хигиенни станции. Изчисленията стават по БДС EN806 или DIN 1988-300. Ще отбележа, че нашият софтуер е единственият в България, който има възможността за изчисляване на циркулационна инсталация по немския стандарт с време за протичане на топлата вода и допустимия обем на циркулация за всеки клон. Това е гаранция за правилна и надеждна работа на инсталацията без наличие на бактерии. Допълнителна екстра е възможността за присъединяване на водочерните кранове и смесители с тройници, с колектор, последователно, със сключен пръстен или комбинирано. Тази опция създава водоснабдителна инсталация с високо качество на водата и хигиенни изисквания.

Модулът за сградни канализационни инсталации е с алгоритъм съгл. БДС EN12056 и оразмерява гравитационна канализация на сиви, черни и условно чисти води с всички елементи към тях – сифони, препомпване на отпадни води, защита срещу обратен поток, шахти, вентилация, закрепване, покривно отводняване, отводняване на тераси и балкони и други елементи.

В края на разговора, ако искате да допълните с нещо, което считате, че би било интересно и полезно за специалистите от строителния бранш.
Да, с удоволствие. Ние сме единствените в България, които предлагаме услуга за маркетингово брандиране на софтуер и база данни. Това е полезен инструмент, предназначен за производители, доставчици и строители във водния сектор, чрез който се интегрират фирмените продукти и данни в професионален софтуер за проектиране и оразмеряване на сградни инсталации и мрежи. Към момента работим в партньорство с 3 световни производители и доставчици на материали за сградните инсталации и инфраструктура във водния сектор.

При интерес от колегите в строителния бранш към нашите софтуерни решения и услуги – ключовите думи са „Геров инженери“ и „Марин Геров“. Благодаря на екипа на Ел Медиа за въпросите и проведения разговор!Реклама