СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 6, 2020

Покривната конструкция на зала Арена Армеец - 10 годишно доказателство за висок професионализъм

Покривната конструкция на зала Арена Армеец - 10 годишно доказателство за висок професионализъм

В приятна обстановка в офиса на Иркон и в присъствието на голяма част от участниците в проекта беше отбелязана 10 годишнината от монтирането на стоманения покрив на Многофункционална спортна зала Арена Армеец. Проектанти, инженери, изпълнители и строители от Иркон, Хоризонт Иванов, Главболгарстрой, Метални Конструкции Яна, Металстрой, ИгЩал, Херкал Инженеринг и Хелиос Метал Център се върнаха назад във времето и споделиха своите спомени и преживявания по време на процеса на проектирането и изграждането на уникалната за България покривна конструкция.

Присъстващите бяха приветствани от управителя на фирма Иркон и Главен проектант по част Конструкции, проф. д-р инж. Михаил Цанков, който припомни интересни факти за проекта. „Многофункционалната спортна зала Арена Армеец е най-мащабният строителен обект на сграда, реализиран в България в последното десетилетие. Именно тук в този офис се разработи проекта за стоманения покрив на залата, и това даде възможност конкурсният проект на сградата да спечели със своята оригиналност и автентичност пред другия конкурентен проект. Тук е мястото да споменем и имената на проф. д-р арх. Жеко Тилев и арх. Христо Пенчев, които са архитектите на проекта и авторите на идеята. По време на реализацията проектът претърпя изменения, продиктувани от множество независещи от инженерите обстоятелствата. Но въпреки всичко към края на септември 2010 година, след 10 месеца и половина упорита работа, залата беше изградена в груб строеж и 1550 тона стоманена конструкция беше на покрива. Това са 10 месеца труд, изчисления, чертежи, контрол на производство, контрол на монтаж и много други неща, което е постижение, тъй като се прави за първи път в подобен мащаб и сложност.

Конструкцията на сградата е решена в две части. Стоманобетонна монолитна конструкция за трибуните и стоманен покрив, който стъпва върху нея. В концепция на покрива бе заложена идеята за разделно предаване на вертикалните и хоризонталните товари и създаването на композиция даваща възможност за “дишане” на конструкцията въпреки големия и мащаб.

Главният изпълнител на стоманената конструкцията - фирма Хоризонт Иванов изнесе основната тежест по отношение на главните ферми, които са с тръбни сечения пояси 500.25 и 600.30 и сложна геометрия. Тяхно дело са и останалата част на покривната конструкция, както и идеята за технологията на монтаж, която бе реализирана. Важно е да се подчертае, че главната ферма има сложна геометрична форма, 104м отвор, а общата и дължина е 120 метра. Всичко това се случваше под постоянния авторски надзор в завода и на обекта от проектантите инж. Мартин Генчев, инж. Димитър Герашки, инж. Владимир Иванов, инж. Илия Карабаджаков, инж.

Тихомир Петров, инж. Инна Николова и всички те под ръководството на отговорния проектант на стоманената конструкция, д-р инж. Цветан Георгиев. Бихме искали да споменем имената и на други наши колеги разработили сложната геометрия и производствените чертежи чрез CAD BIM система. Това са инж. Иван Ушински и инж. Герган Господинов. Грижата за строежа и предизвикателствата от него бе нашия начин на живот, нашата съдба и отговорност в продължение на една година и половина.

Контролът при производството на стоманената покривна конструкция на Многофункционалната Спортна Зала в София започна няколко седмици след като в основния завода-производител бяха доставени първите материали, предназначени за конструкцията. Самият контрол може да бъде обобщен в няколко основни направления: контрол на входящите материали и тяхната документация, контрол на геометрията и съвместна работа с производителя, контрол на заваряването, както и постоянна техническа помощ на производителите.

Няма как да се подмине и момента с монтажа, за които се носят легенди. „Без да навлизам в подробности ще спомена няколко факта", продължи проф. д-р инж. Цанков. "Първоначално заложихме на конвенционалния монтаж за поелементно монтиране върху високи временни кули. Притиснати от времето, а и като добавим трудностите от работа на подобна височина, постепенно стигнахме до извода, че трябва да сменим подхода. Така се достигна до технологията за монтаж чрез мега-блок от около 1100 тона, който се изпълнява на по-ниска височина и после посредством крикове се изтегля на проектната си кота. Инициатор на идеята за този монтаж и неин застъпник беше инж. Борислав Иванов. В крайна сметка той ни убеди. Не бива да забравяме и професионализма на фирма VSL, която реализира технологията, както и отличната организация проведена от Главболгарстрой АД и разбира се новаторските инженерни решение на Иркон. Реализацията на тази уникална по своя мащаб и концепция конструкция показва високото ниво на професионализъм на участниците в проекта. На всички етапи от реализацията участниците се справиха повече от блестящо.

Огромна отговорност за този проект носи Проектантът, а в днешно време това е екип от инженери. Именно те трябваше да предвиждат всякакви ситуации. За това е от огромно значение при професионалното изграждане на инженера-конструктор, той непрекъснато да се развива, да надгражда своите знание и умения, да следи какво се прави по света и да го прилага. Само тогава може да отговори на изискванията на времето и клиентите и да премине успешно през предизвикателствата на подобен с мащабите на Арена Армеец проект. И след десет години и повече, когато строежът вече е в експлоатация да се гордее от постигнатото.“

„Надявам се, че днес поставяме началото на една добра традиция. Бихме желали да създадем една общност, която да обменя информация и идеи в областта на стоманените конструкции и да създава траен мост между поколенията. Радваме се, че тук са както доайените в проектирането, производство и монтаж на стоманените конструкции в България, редом до тях е и средната генерация от утвърдени специалисти, но тук е и бъдещето на бранша в лицето на студенти от УАСГ, специалност ССС. Опитът ни със спортна зала Арена Армеец доказва, че с български проектанти и инженери, с българска технология и оборудване, с българско ноу-хау могат да бъдат реализирани успешно стойностни проекти. Да си пожелаем догодина да се срещнем отново и да сме по-многобройни” - каза в заключение инж. Цветан Георгиев, отговорен проектант на стоманената конструкция.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо