СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 6, 2020

Каменните пилоти дават възможност за ефективни решения

Каменните пилоти дават възможност за ефективни решения

„При изграждането на обект централен склад Айко-Мьомакс, зона Божурище се установи наличие на пласт от глина с органични включвания, т. нар. смолник, разпространена по целия терен. Тази глина се отличава със склонност към набъбване и втечняване при овлажняване. По предписание на инженер геолога трябваше да бъде отстранено цялото количество, което при средна дебелина на пласта от 2,5м. е повече от 22 000м3 за зоната на сградата. След това, за да се достигне проектната кота, трябваше да се направи около 20 000м3 насип от несвързана почва.

След консултация с инженер конструктора и геолога беше взето решение за направата на подова плоча, подпряна на каменни пилоти с диаметър 1,00м и осево разстояние един от друг 3,00м. Подовата плоча се армира по подходящ начин. Решението намали с повече от 5% финансовата стойност на пакета основа и подова плоча и съкрати срока на изпълнение с повече от 40 дни.“ - обясниха от фирма Импулсно уплътняване.

Изработката на каменните пилоти се извършва на няколко стъпки.

Първата е проект. Проектирането цели да се определят оптималния брой каменни пилоти, техният размер и местонахождението им, така че те да носят конструкцията, за която се изпълняват. Готовият проект за каменни пилоти се въвежда в GPS системата и пилотите да се трасират и разчертават на строителната площадка. Следва направата на изкопите за пилоти до достигането на здрав пласт, върху който да стъпят пилотите. Направените изкопи се почистват и запълват с трошенокаменна фракция, след което започва уплътняване. След първоначалното уплътняване, пилотите се слагат в порядък 20-35см или повече, в зависимост от почвите. Уплътнените пилоти се запълват в обема на пропадането отново с насип от трошенокаменна фракция. След като бъдат повторно насипани, пилотите се уплътняват импулсно още веднъж. В този си вид те са готови да понесат проектното натоварване. Решението се отличава с ниска стойност и кратък срок на изпълнение и е особено подходящо, когато слабият пласт е с малка мощност /3-4 метра/.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо