СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 6, 2020

Разработваме технологични решения за ВиК проекти

Разговор с Илко Йоцев, Управител на Водни и енергийни спестявания АД

Разработваме технологични решения за ВиК проекти

Г-н Йоцев, бихте ли се представили дейността на управляваната от Вас компания?
Разбира се, благодаря за тази възможност. Казвам се Илко Йоцев и ръководя две компании, които оперират в областта на енергийната ефективност. Това са: Еко Сървисис ООД - за енергийна ефективност на болници, и Водни и енергийни спестявания АД, с която развиваме научно-развойна дейност, в областта на енергийно ефективните решения и прилагането им за осигуряване на енергийни и водни спестявания на ВиК операторите. Най-общо дейността ни се изразява в разработване на технологични и енергийно ефективни решения, които реализираме като проекти във ВиК дружествата. Предлагаме иновативен модел на финансиране - ние финансираме проекта и, ако дружеството генерира спестявания, които ние сме декларирали, ни се изплаща цялата инвестирана сума. Ако спестяванията са повече, проектът се изплаща по-бързо, а ако спестяванията са по-малки от декларираните от нас - не ни се изплаща.

Има интерес към нашата работа и от други държави в Европа, но на този етап нашите усилия са концентрирани тук.

Споделите повече за успешно реализирани ефективни решения.
Един проект, където успешно приложихме нашия модел на финансиране, е от 2009 година, когато за Софийска вода изградихме първия в страната когенератор с мощност 3MW. Финансирането беше с наши средства, доказахме, че проектът е ефективен, трансферирахме го и впоследствие ни беше изплатено от Софийска вода. Благодарение на този проект в момента се произвеждат 108% от необходимата енергия за най-голямата пречиствателна станция - ПСОВ - Кубратово. Проектът се изплати за две години, което е много добре за подобна инвестиция.

Работим и с други ВиК дружества. В тази посока сме разработили наш полезен модел, който дава възможност на ВиК дружествата да използват енергия от възобновяеми енергийни източници. Казано накратко да имат безплатен източник на енергия. Същевременно с това с нашите решения сме полезни и в една друга посока - изсушаването на утайката, която се получава при пречиствателните процеси. В практиката този процес е технологично сложен и скъп, има редица стъпки, през които се преминава, свързан е и с отделяне на вредни емисии. С нашия полезен модел решаваме едновременно два проблема. На първо място осигуряваме безплатна енергия за изсушаване и намаляване обема на утайката, и на второ място - даваме възможност за превръщането є в суровина, която да се използва в други дейности, било то като заместител на пясък, като композитен материал, в земеделието за наторяване и др.

В един от последните проекти, по който работихме - ПСОВ-Враца, постигнахме 25% спестена енергия и още 15% от това, че променихме товаровия профил на дружеството така, че да купува пикова нощна енергия. Общата икономия на енергия достигна 40%. Това са спестени средства, които дружеството може да вложи в други проекти, например за подобряване на инфраструктурата.

Много се гордеем и с проекта при язовир Страченска Бара, който снабдява с вода ВиК-Берковица и ВиК-Враца.

Помпена станция „Опицвет“ също е интересен пример за прилагането на технологиите ни.

Какво е бъдещето на енергийната ефективност във ВиК сектора?
Бъдещето на енергийната ефективност в сектора е в изграждането на т. нар. Смарт система. Бих го оприличил на пъзел, който, за да се подреди, трябва да съдържа: Система за мониторинг и управление: Система за съхранение на енергия, Енергия от ВЕИ, Енергия от други източници - например бъдещите прогнози са за енергия от водород. Бих добавил и нещо друго, което също считам за съществено - ВиК дружествата да бъдат подготвени за новите тенденции, които включват електромобилността. Да се използват електрически автомобили, които произвеждат ел. енергия и така дружествата, освен че няма да плащат за зареждане на автомобилния парк, но ще получават от електрическите автомобили безплатна енергия. Като под електромобилност нямам предвид само автомобилите, но и строителните машини. Вече някои производители предлагат електрически багери. Надяваме се и ние в близко бъдеще да направим проект, който да включва и електрическа мобилност.РекламаПрелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо