СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 4, 2021

Акселерометрите в мониторинга на големи строителни конструкции

Значимостта на големите строителни конструкции прави наблюдението, анализа и оценката на състоянието им изключително важни. Стабилността на такива структури се разглежда ...

Прозорецът може да произвежда енергия

Откакто хората имат изградени домове, прозорецът се възприема като енергийна пробойна. В последните години се създадоха множество подобрения, които да намалят загубите на ...

Намаляване на електромагнитното замърсяванеНамаляване на електромагнитното замърсяване

Архитектът е създател, творец на бъдещето, в което хората живеят и работят. Задачата на архитекта е да направи проект за изпълнима сграда или среда, която трябва да е тра ...Реклама