СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 4, 2021

Креативността движи човечеството напред и това е мотото, което следваме в CREō Студио

арх. Наталия Учерджиева, архитектурно бюро CREō Studio

Креативността движи човечеството напред и това е мотото, което следваме в CREō Студио

Арх. Учерджиева представете архитектурно бюро CREō Studio.
Благодаря Ви за възможността да бъда ваш гост.

CREō Студио е архитектурно бюро, което изработва инвестиционни проекти във всички фази от архитектурното проектиране – идейна, техническа и работна. Освен това предлагаме на нашите клиенти и изготвянето на интериорни проекти за вътрешно оформление на техните обекти.

Създадох CREō през, не толкова далечната, 2019г. с много вдъхновение и целеустременост за промяна.

Въпреки, че сме едва на две години и имайки предвид епидемичната обстановка, която обхвана целия свят, Ние от CREō, продължаваме да създаваме нови проекти и да вдъхновяваме клиентите си да бъдат креативни, смели в желанията и мечтите си.

Към настоящия момент, проектираме основно еднофамилни и многофамилни жилищни сгради и, жилищни комплекси от затворен тип.

Основната ни цел, в дългосрочен план, е да разширяваме и обогатяваме портфолиото си с иновативни и предизвикателни обекти.

Считам, че проектирането е екипна дейност и съм благодарна на всички инженери и специалисти, с които работим, за техния висок професионализъм.

Вярвам, че креативността движи човечеството напред и това е мотото, което следваме в CREō Студио.

Портфолиото Ви включва от индивидуални интериорни проекти до многофамилни жилищни сгради. Разкажете повече за вашите разбирания за модерна и стилна архитектура.
Модерната архитектура е антипод на класическите стилове, които са ни познати преди Втората световна война.

Днес тя трябва да бъде и устойчива, иновативна, креативна, дръзка, провокативна, алтернативна и не на последно място по важност – функционална. Личното ми мнение е, че функционалността е много есенциална характеристика, особено що се отнася до по-специфични обекти.

Благодарение на технологичното и научно развитие, ние – Архитектите, имаме изобилие от материали, които ни дават възможността да изразим и интерпретираме модерната архитектура по различни начини.

Считам, че тя трябва да следва елегантни, изчистени форми и обеми с мисъл за акцент. Акцентът може да бъде изразен чрез материал, цвят, обем, конструкция и т.н.

Такъв пример, от нашето портфолио, е вила Алика, която се характеризира с изчистени обеми, ясни линии и форми, които са акцентирани чрез вертикални слънцезащитни елементи.

Минимализъмът е стил в архитектурата и интериора, който според мен, много добре изразява идеите за модерна и стилна архитектура.

Въпреки индивидуалния характер на всеки проект, имате ли определени предпочитания към материали, форми и цветове, технологични иновации и енергийна ефективност?
Всеки проект има своя индивидуалност – да. Върху нея влияят три основни фактора – креативността на Архитекта, желанията на Клиента и градоустройствените и тектоничните характеристики на имота. Имайки предвид това, се стремя да не се ограничавам до определени материали, за да изразя индивидуалността на всеки проект.

Има, обаче, стилове в архитектурата, които „обичат“ определени материали. Пример за такива материали са съчетанието на стъкло, видим бетон и метал, които са характерни за архитектурния минимализъм и брутализъм.

В този ред на мисли - да, има материали, които са по-подходящи да изразят определена стилистична принадлежност на обекта.

Що се отнася до технологичните иновации и енергийната ефективност, считам, че те са задължителни и необходими, ако искаме да създаваме иновативна и устойчива архитектура, която да служи максимално дълго и ефективно на Клиентите ни. Привърженик съм на, така наречената, устойчива архитектура и пасивните сгради и, системите които се проектират в тях.

Промениха ли се изискванията на клиентите в контекста на случващото се последната година? Имат ли нови изисквания към проектите?
Категорично, да. Промените бяха неизбежни, имайки предвид трансформациите, които настъпиха и продължават да се случват, в световен мащаб. Тук, не визирам само COVID-19 – обстановката, но и климатичните и, екологични промени също оказаха голямо влияние върху живота, респективно нуждите и приоритетите на хората в глобален мащаб, а и в България. Съответно, изискванията на Клиентите ни към проектите също се променят.

Прави ми впечатление, в последните 3 години, че има две основни групи изисквания в жилищното проектиране.

Първото се отнася до по-големи жилища с по-големи площи за обитаване и с възможност за обособяване на отделно помещение или кът за Home-офис. Тези Клиенти прекарват голяма част от ежедневието си вкъщи или работят от вкъщи и имат нужда от повече пространство, което е разбираемо. Към тази група отнасям и Hi-Tech жилищата, които имат автоматизирани системи за управление на различните инсталации, с цел по-висока енергийна ефективност, проследяемост и контрол.

Втората група е с по-малки, мултифункционални жилища, които да покриват изискванията за устойчива архитектура и Off-the-grid сгради, т.е. обекти които са независими и не разчитат на една или повече комунални услуги.

Може да ви направи впечатление, че и двете групи се обединяват от идеята за енергийна ефективност, което смятам е положително за бъдещето ни развитие.

Новите технологии извоюваха трайно място в работното ежедневие през последната година. Улеснение или задължение е за архитекта използването им при създаването на проекти?
Новите технологии заеха място, освен в работата ни, но и в личното ни време. Благодарение на това, информацията, на всякаква тематика е на един клик разстояние, буквално.

Имайки предвид това, бих казала, че новите технологии са улеснение, но и задължение.

Улеснение са до толкова, че проектирането на различни по мащаб и сложност обекти, се случва по-бързо, по-качествено и по-координирано.

Освен това технологиите, позволяват на Архитектите да визуализират идеите си с максимална точност и детайлност. Клиентите ни имат възможност да видят точно как ще изглежда обектът им, включително конструктивните и инсталационни особености. Дори е възможно да направят виртуална разходка в бъдещата си сграда.

Имайки предвид това, ние – Архитектите се задължаваме да предоставим тези възможности на Инвеститорите, което би ни дало възможността да обменяме информация по-ефективно и по-бързо, с тях. Това води до положителни промени в темпа и качеството на работата ни.

Бих допълнила, че един качествен проект е резултат и на отлична екипна работа и добра комуникация между Клиент и Архитект.

Ще завърша с това, че въпреки бурното технологично развитие, винаги започвам първичната идейната фаза, по съответен проект, с ръчна скица.Реклама