СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 8, 2021

Глобал-Тест – равносметка за една успешна година в сферата на ВЕИ

Глобал-Тест – равносметка за една успешна година в сферата на ВЕИ

Глобал-Тест е отдавна позната на българския пазар като надежден доставчик на измервателна апаратура. В края на 2019 год., компанията добави към богатото си портфолио от продукти и услуги и една нова дейност – енергийна ефективност и възобновяеми източници. Въпреки тежките събития през цялата 2020 год, породени от корона вируса, компания­та успя да изгради една здрава основа в тази насока, върху която продължава да надгражда. Основен фокус на Глобал-Тест, по отношение на внедряването на възобновяемите енергийни източници, са индустриалните предприятия. Насоката се определя от неизползваните покривни площи, големият разход за електрическа енергия и постоянно повишаващата й се цена.

Тази съвкупност от фактори позволява реализирането на решения, които имат висока добавена стойност и сравнително кратък период за изплащане на инвестицията. Глобал - Тест залага изключително много на разработването на идейните проекти за своите клиенти. Целта е да се предоставят на бъдещия инвеститор конкретни параметри от техническа и финансова гледна точка. Това помага при взимането на едно наистина информирано решение. Следвайки безусловно своя бизнес модел, базирайки се на индивидуален подход и решение, компанията успя успешно да изгради обекти с обща пикова мощност над 1,3 MW. Изградените фотоволтаични централи са за производство на електрическа енергия за собствени нужди. Клиентите са работещи предприятия в България, които са твърдо убедени, че собствените източници за генериране на енергия, освен финансова икономия, ще им донесат и диверсификация на цената на електрическата енергия, сигурност на произвежданата енергия и намаляване на енергийната им зависимост. Използваното оборудване включва фотоволтаични модули от водещи световни производители с 20 -годишна гаранция на продукта, инвертори с висок коефициент на полезно действие, минимални загуби и 10 годишна продуктова гаранция, покривни конструкции с най – високо качество, дълъг експлоатационен живот и минимална гаранция от 10 години.

Въпреки трудностите, породени от корона кризата като повишаването на цените на оборудването и забавяне на доставките, Глобал-Тест остава коректна към своите клиенти - без да прави промени в търговските условия.Към днешна дата Глобал-Тест има подписани договори за изграждане на близо 2 МW пикова мощност, основно предназначена за големи индустриални потребители. Благодарение на високото ниво на професионализъм в проектните разработки, компанията беше избрана за главен изпълнител и консултант в някои от най-големите предприятия в България за реализация на техните соларни покривни централи. Предстои реализацията на два парка с инвестиционна цел с обща инсталирана пикова мощност от 25 MW. Основните трудности, които се срещат при реализацията на проектите, са свързани с неясните нормативни изисквания при изграждане на фотоволтаични централи. Общинските администрации и разпределителните предприятия не предприемат никакви действия за намаляване на сроковете за издаване на необходимите документи и присъединяване на енергийни обекти към мрежата. Всичко това води до отблъскване на потенциалните инвеститори в сектора. Успешното развитие на всяка една компания е свързано с използването на иновации и технологични решения. В тази връзка, пред екипа на Глобал-Тест стои предизвикателството за успешно внедряване в процеса на работа на специализиран софтуер, използван от най – големите световни компании в бранша. Това ще позволи всички предварителни анализи, предоставяни на клиента, да са още по-богати на информация и визуализациите на системите да са лесно разбираеми.Основната задача, която Глобал-Тест си поставя до края на календарната година е сключването на договор за представителство на компания, европейски производител на фотоволтаични модули. Така ще се отговори на предизвикателството с постоянно увеличаващите се цени на транспорта от Китай, както и намаляване на сроковете за доставка. С постигането на такъв договор, компанията е амбицирана да изгради пилотен агриволтаичен проект в сътрудничество с партньорска компания от Бавария. Това ще позволи трансфер на ноу-хау от Германия към Бавария и създаването на услуга, която да доведе до „тройна жътва – производство на зелено електричество, намаляване на разхода за вода и производство на храна“.ГЛОБАЛ - ТЕСТ

София 1700, ул. Проф. Георги Брадистилов 4, ет. 2, офис 2.1.
тел.:02/ 9530796
факс:02/ 9525195


Реклама