СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 8, 2021

Горещо индукционно огъване

Горещо индукционно огъване

Инстал Инженеринг СВ ООД внедри в производството си високотехнологична линия за горещо индукционно огъване на метални тръби и профили с размери до DN 610х30мм. Линията е уникална за България и решава редица конструктивни проблеми свързани с изграждане на метални конструкции и подкранови пътища.

Запазване на физическите и механични свойства на изделията. Горещото индукционно огъване позволява прецизни операции и контрол във всеки един етап по време на огъването на който и да елемент. При този процес за разлика от студеното огъване, се запазват механичните и физични свойства на стоманата (якост, плътност, твърдост, дебелина на стената и др.), осигурявайки изделия с високо качество без отклонение от стандарта.

Възможност за огъване на ъгли с различни радиуси. Горещото огъване дава възможност за огъване на ъгли с различни радиуси. Също така се отличава със свободен избор и гъвкавост, което позволява да се формират много по-сложни огънати елементи, като е възможно комбинирането на няколко ъгъла с различни радиуси на едно и също изделие.

Свободен избор и гъвкавост на процеса. Независимо от характеристиките на изделието, което трябва да се огъне (по-дебела стена, по-високоякостна стомана и др.), при горещото огъване можем да контролираме много повече параметри като температура на нагряване и скорост на охлаждане, което допълнително разширява възможностите за огъване на много различни елементи.

Висока прецизност на огъване. Горещото индукционно огъване елиминира някои от негативните ефекти на студеното огъване, като свойството на огъвания елемент да оказва съпротивление при огъване и противодействие в посока обратна на ъгъла на огъване. Тук този негативен ефект е сведен до минимум или напълно отсъства, което осигурява точност и стабилност на желаните параметри на крайното изделие.Реклама