СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 8, 2021

Енергийната ефективност е ключов фактор във всеки един проект реализиран в АББ България - клон Раковски

Уве Чирнер, управител на АББ България, клон Раковски

Енергийната ефективност е ключов фактор във всеки един проект реализиран в АББ България - клон Раковски

В началото на нашия разговор бихте ли представили накратко производствените мощности на АББ в района на Раковски?
АББ България - клон Раковски се състои от две производствени бази и две административни сгради, намиращи се в индустриалната зона на Раковски край Пловдив. При нас работят около 1860 души, от различни населени места с радиус до 60 км. В локацията се произвеждат компоненти за оборудване ниско и средно напрежение като метални табла, компоненти за ниско напрежение, миниатюрни автоматични прекъсвачи и селективни миниатюрни автоматични прекъсвачи, пластмасови кутии, предпазители и др., които доставяме ежедневно до няколко страни в чужбина.

Клон Раковски поддържа интегрирани системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността, които са сертифицирани в съответствие с международните стандарти ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Енергийната ефективност е ключов фактор днес. Можете ли да споделите с нашите читатели визията на АББ?
В АББ се стремим да намерим решения, които да ни позволят да ускорим дигиталния енергиен преход по устойчив начин. Стремим се да разработим решение, което е мащабно и гъвкаво, за да може да се прилага във всички области - от интелигентни домове и сгради до интелигентен транспорт и индустрия. Искаме решение, което е децентрализирано и основано на възобновяеми енергийни източници. И накрая, търсим решение, което е безопасно и може да бъде въглеродно неутрално. Това е нашата визия - Mission to Zero. И да, енергийната ефективност е ключов фактор за нас. Това е нашата цел за устойчивост и значително намаляване на оперативните разходи за енергия. В допълнение, пред двата завода са инсталирани една DC бърза зарядна станция Terra 54 и 8 АС зарядни станции в подкрепа на електрическата мобилност в региона. Клонът също използва собствено електрическо превозно средство и планира да подмени целия си автопарк с електрически в близкото бъдеще.

Ние също се интересуваме от вашия опит с проекти за подобряване на енергийната ефективност. В момента оптимизирате осветлението в производствените зони. Можете ли да ни кажете повече за този проект?
Проектът за подмяна на основното осветление в двете производствени съоръжения на базите ни в Раковски стартира в края на февруари и се очаква да приключи до края на юни. Целта му е да замени конвенционалните осветителни тела, използващи флуоресцентни T5 пури, с изцяло нови LED осветителни тела, оборудвани с DALI баласти. Ще бъде изградена и KXN система, която позволява интелигентно управление на осветлението чрез сензори за осветеност и присъствие, времеви графици и отдалечен контрол и мониторинг отвсякъде.

Изпълнението на този проект ще подобри и оптимизира осветлението в производството, поддържайки постоянна осветеност при оптимални условия на работа. Това също ще доведе до намаляване на оперативните разходи за поддръжка на старите осветителни тела, ще намали консумацията на електроенергия с до 50%, което от своя страна ще допринесе за намаляване на въглеродния отпечатък на планетата.

В същото време АББ е водещ доставчик на решения за управление на енергията. Като имате този опит, как виждате интеграцията на дигиталната платформа ABB Ability в заводите в Раковски?
Интегрирането на ABB Ability Energy and Asset Manager е следващият проект, планиран за осъществяване тази година. Използването на облачно базираната платформа за енергиен и асет мениджмънт ще ни позволи да направим пълен и задълбочен анализ на енергията и електрическите активи, предлагайки прецизна статистика и широк поглед над енергийната ефективност на заводите. Тази софтуерна иновация ще даде възможност за взимане на навременни решения, базирани на задълбочени данни, в реално време, което от своя страна ще доведе до оптимизирано използване на ресурсите и ще допринесе за бъдеще с ниски въглеродни емисии. Що се отнася до приложението за управление на активи, облачната система ще позволи използването на прогнозна поддръжка, която предоставя по-точен и прецизен мониторинг на електрическите активи, давайки точна прогноза за състоянието им и като по този начин ще се намалят значително разходите за поддръжка и ще се сведат до минимум непланираните прекъсвания на производството.

Системата за управление на енергията ще ни помогне да отговорим на изискванията на глобалните стандарти за енергийна ефективност и открием нови неподозирани възможности за оптимално планиране и използване на енергията, намалявайки оперативните ни разходи . Като бъдещо действие планираме също така да комбинираме всички дигитални услуги в една платформа, което ще позволи цялостен мониторинг на различните инсталирани системи в завода.

В заключение какви са резултатите, които очаквате от тези проекти? Как ще подобрят производството и работната среда?
Всички тези проекти подкрепят постоянния ангажимент на АББ за въглеродно неутрално бъдеще. Нашите основни цели са да си партнираме с нашите клиенти и доставчици за намаляване на техните емисии. Ние също искаме да дадем пример като постигнем въглероден неутралитет в нашите собствени операции до 2030 г. Ще направим това като продължим да преминаваме към възобновяеми енергийни източници, да подобряваме енергийната ефективност в нашите производствени бази и да превръщаме автомобилния си парк в електрически или други неемитиращи алтернативи. Понастоящем сме идентифицирали области, които могат да намалят нашите емисии на CO2 с поне 80 процента и с развитието на технологиите ние непрекъснато ще търсим възможности да правим повече. През 2019 г. 30 процента от електроенергията, консумирана от АББ, бе произведена от възобновяеми източници и ние намалихме емисиите си с повече от 40 процента в сравнение с изходното ниво за 2013 г. Освен очевидните ползи от енергийната ефективност, използването на такива системи води до подобряване на работната среда и повишен комфорт за служителите.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо