СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Александър Логистикс разширява дейността си с нови складови площи

Александър Логистикс разширява дейността си с нови складови площи

13.08.2018
Александър Логистикс разширява дейността си с нови 2400 m2 складови площи в Казичене. Увеличеният капацитет ще отговори на потребностите на нарасналия брой поръчки за крос докинг от големи клиенти на компанията, с производство в страната и износ към европейските страни. Обектът заема 25000 м2, от които 8000 м2 закрита площ. Складовете са лицензирани като: митнически склад от тип А, временен митнически склад и склад за съхранение на храни. Новата сграда ще бъде предназначена за крос док операции (моментно преразпределяне на стоките), които са ново и бързо разрастващо се направление в портфолиото на логистичната фирма. Първата копка на новия обект бе направена от основателите на Александър Логистикс г-н Иван Тодоров, г-н Александър Димитров и г-н Цветин Тодоров, в присъствието г-н Франко Де Капуа, управител на Кастело Прикаст, основен строител на сградата, гости и партньори. Обектът ще бъде изпълнен в рамките на 3 месеца със сглобяема стоманобетонова конструкция AQUARIUS® Монтажът на конструкцията ще се извърши в рамките на 3 дни. Сградата ще бъде неотопляема като е инвестирано в завишени топлоизолации. Ще се приложи системно решение за естествена светлина в сградата, за да се осигури възможно най-благоприятна среда за работещите и да се намали разходът на електричество в светлата част на денонощието.Реклама