СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 7, 2020

Габрово - партньор в международен проект за енергийни градове

Габрово - партньор в международен проект за енергийни градове

Община Габрово се включи като партньор в международния проект "Интегрирани решения за плюсово енергийни и жизнени градове" ("integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs" - RESPONSE). Финансирането е по програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020", приоритет "Интелигентни градове и общности". Идеята е да бъдат приложени иновативни модели в градското планиране, инфраструктурата и услугите, които засягат пряко общността, инвеститорите и индустрията, следвайки концепцията за развитие на интелигентни енергийни системи.Разработката предвижда Община Габрово да приложи съвременни решения при въвеждането на енергоспестяващи мерки в съществуващи сгради, използването на възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) и популяризиране на екологичната мобилност. Изпълнението на дейностите е заложено в Плана за устойчиво енергийно развитие на общината. Участници в проекта са 53 организации от 14 европейски държави. Водещи градове са Дижон (Франция) и Турку (Финландия).
Техни последователи ще бъдат Ботошани (Румъния), Брюксел (Белгия), Птолемаида (Гърция), Сарагоса (Испания), Северодонецк (Украйна) и Габрово. Останалите партньори са университети, научни институции, центрове за развойна дейност, НПО и частни фирми в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ.Водещите градове ще реализират интегрирани решения за увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници и повишаване на енергийната ефективност в сградния сектор. Добрите практики ще бъдат ползвани за създаване на сходни планове за приложимост при последователите.
Общата стойност на проекта е 23 558 437.25 евро, като бюджетът за Габрово е 200 000 евро - 100% безвъзмездна финансова помощ. Дейностите стартират през този месец и ще продължат до октомври 2025 г.Реклама