СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Конкурс на Cordeel Bulgaria в подкрепа на студентите от УАСГ

Конкурс на Cordeel Bulgaria в подкрепа на студентите от УАСГ

11.03.2019
Инициативата "Talents for the future" на Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Cordeel Bulgariа цели да задържи младите хора в България, като им покаже какви са реалните перспективи за успешна кариерна реализация в българския строителен сектор. За да се случи това, висшето училище и строителната компания организират едноименния конкурс "Talents for the future".
Откриващото събитие на конкурса бе посетенo от десетки бъдещи архитекти и инженери. Тo се проведе на 27 февруари, в сградата на университета. Специално от Белгия пристигна г-н Дирк Кордеел, син на основателя на семейната строителна компания Гислен Кордеел, който поема управлението заедно с брат си Марк през 1979 г.
По време на откриващото събитие управляващият директор на Cordeel Bulgaria Денис Крол обяви, че инициативата "Talents for the future" се подкрепя и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Министър Петя Аврамова ще бъде и член на журито, което ще избере победителите в едноименния конкурс, който УАСГ и Cordeel Bulgaria организират съвместно. От страна на МРРБ събитието уважи зам.-министърът инж. Валентин Йовев.
"От името на министър Аврамова" - каза зам.-министър Йовев - "бих искал да поздравя организаторите на това събитие, фирма Cordeel и Университета по архитектура, строителство и геодезия. Приветствам подобна инициатива като една от първите такива и се надявам да повлече крак и на други колеги и фирми." Обръщайки се към студентите той изтъкна: "Всичко, което покажете в този конкурс, се надявам да бъде достатъчно стимулиращо за вас, така че да може в един прекрасен ден, когато завършите, да останете на българска земя и да допринасяте за развитието на строителните и инвестиционни дейности в България."
Студентите ще могат да се включат в конкурса "Talents for the future", обединени в отбори от трима до петима души. Те ще получат задания за проектите, които трябва да разработят, на посещение в централата на Cordeel Bulgaria. Студентите от отбора-победител с най-добър проект ще получат възможност за шестмесечен платен стаж в Cordeel Bulgaria, а успешно завършилите стажа ще могат да посетят и централата на групата Cordeel в Белгия. По този начин младите архитекти и проектанти ще демонстрират придобитите в университета знания, работейки рамо до рамо с настоящите служители в Cordeel Bulgaria.
След срещата си със студентите Денис Крол сподели: "Чудесно е, че държавата, в лицето на МРРБ, застава зад инициативата ни. Студентите имат нужда от подкрепа в първите си стъпки в сфера, изпълнена с толкова много възможности за развитие. Срещата ми със студентите бе много вдъхновяваща заради ентусиазма, който видях у тях. Присъствието на г-н Дирк Кордеел бе показателно за ангажимента ни към младите български професионалисти."
Целта на инициативата е да задържи младите хора в България, като им покаже какви са реалните перспективи за успешна кариерна реализация в българския строителен сектор. За да се случи това, висшето училище и строителната компания организират едноименния конкурс "Talents for the future". Интересът към инициативата се оказа изключително голям. За участие в конкурса се записаха 25 отбора и общо 100 студенти от висшето училище.
Групата Cordeel е 100 % семейна компания, основана през 1934 г. от Гислен Кордеел, със седалище в Темсе (Белгия). Компанията е активна е във всички видове строителни проекти: индустриално строителство за логистични или производствени цели, офиси, сгради за обществено обслужване (болници, училища, и др.), реконструкции на съществуващи сгради и инженеринг. Cordeel започва дейността си в България преди точно 20 години като акционер в местна строителна фирма в София. С разрастването на икономиката и увеличаването на възможностите за бизнес в България Cordeel основава изцяло собствена дъщерна компания. Cordeel Bulgaria е създадена през 2006 г. като 100% дъщерно дружество на групата Cordeel.
Реклама