СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

МПГруп завърши проектирането на нови жилищни сгради в район Витоша, София

МПГруп завърши проектирането на нови жилищни сгради в район Витоша, София

16.09.2019
Новия проект на студиото за конструктивно проектиране е максимално съобразен с естествения терен и съществуващата растителност на бъдещата строителна площадка.
Конструктивната схема е оптимизирана, скелетна, със стоманобетонни стени и колони и се изпълнява по монолитна технология. Жилищните сгради са със сутеренни нива, свързани са помежду си чрез подземна рампа а фундирането е на обща, хидроизолирана, фундаментна плоча.
С цел гъвкавост на изпълнението е осигурена възможна етапност на строителството. Близостта на сградите до регулационните граници налага предвиждане на укрепване на строителния изкоп. Поради това, че запазването на съществуващата дървесна растителност в парцела е изискване към проекта, укрепеването на изкопа е със сложни в план форми и разрези.
Сградите ще бъдат оборудвани със системи и съоръжения, гарантиращи висок стандарт, комфорт, сигурност и безопасност на обитателите им.
Инвecтитop e фиpмa ХАРМОНИКА 2. Архитектурата е на студио Планнинг, а Конструктивният проект е дело на инж. Адриан Маринов от МПГруп.Реклама