СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 3, 2019

Нови соларни инвертори представя фирма Недстар

Нови соларни инвертори представя фирма Недстар

08.04.2019
В края на 2018г. НЕДСТАР започна да разпространява на територията на България мрежови (ON GRID) инвертори с марката OMNIK. Техен производител е OMNIK New Energy CHINA, а обхватът им е от 300W (микроинвертори) до 50kW. Инверторите до 5kW са с мощности със стъпка през 500W. Гамата включва монофазни инвертори до 6kW и трифазните мрежови инвертори в диапазона от 4 до 50 kW. Гаранцията е 10 години за инверторите до 13kW и 5 години за инверторите от 15 до 50kW включително. Допълнително тя може да бъде удължена до 25 години, по заявка след първите 18 масеца. Фирма НЕДСТАР има правото да предлага и тази услуга на територията на страната. От компанията споделят, че най-атрактивна и приемлива ще бъде цената на тези инвертори. "Мислим, че тя е най-добрата която може да се предложи на пазара в България за този вид инвертори и в съчетание със срока на гаранцията се постига много добър баланс между качество и цена", добавя инж. Недко Пашамов, управител на фирмата
Фирма НЕДСТАР ще вземе участие и на изложението Intersolar Europе от 15 до 17 май в Мюнхен. След изложението представителите на компанията предвиждат да проведат срещи в по-големите градове на България с фирми и специалисти, работещи в областта на проектирането и инсталирането на фотоволтаични системи. На тези срещи фирмите и специалистите ще бъдат запознати с предимствата и недостатъците на инверторите OMNIK. За проектиране на фотоволтаични системи с инвертори OMNIK има разработено и Web приложение Solar Design Omnik. За мониторинг на работата на инвертори OMNIK може да се използва Web solar portal. Друга важна особеност е, че с голяма част от тези инвертори, заедно с енергийни метери, могат да се изградят системи за собствена консумация, като свободната енергия не се допуска до обществената електрическа мрежа.Реклама