СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 3, 2019

ОБО Беттерманн проведе семинар-обучение за свои клиенти

ОБО Беттерманн проведе семинар-обучение за свои клиенти

05.04.2019
ОБО Беттерманн проведе семинар-обучение за свои клиенти. Бяха засегнати новостите в електрическите системи за разпределение на енергията, основните възли на заземителните и мълниезащитни системи. Бяха разгледани и различни решения за противопожарна защита чрез интелигентно полагане на електрически инсталация в индустриални и битови обекти.
Особен интерес за взелите участие представляваха постановките за изграждане на ефективна мълниезащита. В тази област ОБО Беттерманн разполага с цялостна продуктова група "TBS - Преходни и мълниезащитни системи", която обхваща пълни системни решения за всеки етап на професионалната електрическа инсталация. Наред с аресторните защити от най-ново поколение, мълниеприемниците, шините за изравняване на потенциала и всички видове авангардно укрепване, бяха представени и индивидуални решения за специфични изисквания.
На присъстващите беше обърнато специално внимание и на изискванията и законовите разпоредби, техническите изисквания, стандарти и норми според най-новите европейски правила, с които продукцията на ОБО Беттерманн е изцяло съобразена.
Специални гости на проявата бяха и курсанти от Академията на МВР по дисциплината "Пожарна безопасност на електрически инсталации и уредби" от факултета "Пожарна безопасност и защита на населението".
Реклама