СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 7, 2020

Овлажняване на въздуха с продуктите на Condair предлага Климасет

Овлажняване на въздуха с продуктите на Condair предлага Климасет

Хигиеничното овлажняване става все по-ключов компонент от модерните климатични системи. Главната причина затова е медицинската нужда от осигуряване на необходимата влажност в затворените помещения за да се поддържа самопочистващата функция на респираторната ни система. Ключов фактор за хигиеничното овлажняване е качеството на водата. В немските стандарти за качеството на водата, която се използва за овлажняване, е записано, че тя трябва да отговаря на микробиологичните изисквания за питейна вода. Но това изискване, само по себе си, не е достатъчно зада се осигури здравословно овлажняване на въздуха. В много случаи, когато климатичната система не е проектирана добре, се създават условия за задържане на влага на определени места, което е предпоставка за формиране на колонии от бактерии. Те, от своя страна, лесно могат да попаднат във въздуха за дишане и да доведат до здравословни проблеми.Именно, поради изброените по-горе фактори, е важно към проектирането и изграждането на системи за овлажняване, да се подхожда професионалнo и отговорно. За всичко това можете да разчитате на специалистите на Condair и техните представители в България фирма Климасет ООД." - коментираха от фирмата.Реклама