СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 2, 2018

Потопяеми помпи SQ, SQE от Адара Инженеринг

Потопяеми помпи SQ, SQE от Адара Инженеринг

10.04.2018
Помпите SQ и SQE са проектирани за пренос на такива неконцентрирани, чисти, неагресивни и незапалими течности, които не съдържат влакнисти материали и твърди частици. Съдържанието на пясък в изпомпваната течност може да бъде макс. 50 g/m3. По-високото съдържание на пясък намалява живота на помпата.
Потопяемите помпи SQ, SQE са пригодни както за непрекъснат, така и за режим на работа с прекъсване за различни приложения: водоснабдяване на жилища, малки хидротехнически съоръжения, напояване, пълнене на резервоари. Помпите SQ, SQE имат следните характеристики: защита от работа "на сухо", висок к.п.д. на помпата и двигателя, защита от изтласкване, плавен пуск, защита от под- и свръхнапрежение, защита от претоварване, защита от прегряване. Наред с изброените характеристики, помпите SQE предлагат и следните: променлива скорост; възможности за електронно управление и комуникация. Двигателите на помпите SQ/SQE се произвеждат по най-новата технология с използването на постоянни магнити. Двигателите имат вграден електронен блок с честотен преобразувател, който осигурява плавен пуск.
При помпата SQE, благодарение на регулирането на скоростта с помощта на CU 300 или CU 301 и Grundfos GO, може се реализира икономия на енергия.Реклама