СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 4, 2020

Продукти Condair за здравословно овлажняване на въздуха

Продукти Condair за здравословно овлажняване на въздуха

Увеличаването на херметичността на конструкциите на сградите и прилагането на енергийно ефективни системи за рекуперация на топлината в много случаи изисква допълнително овлажняване на въздуха в помещенията. Хигиеничното овлажняване ще става все по-ключов компонент от модерните климатични системи. Главната причина затова е медицинската нужда от осигуряване на необходимата влажност в затворените помещения за да се поддържа самопочистващата функция на респираторната ни система. Още преди появата на остро заболяване, прекалено сухият въздух в помещенията води до вторични ефекти - усещане за дискомфорт, намалена работоспособност, умора, парене в очите или типичното дращене в гърлото. Оптималните стойности на въздуха за комфорт и защита на здравето са в диапазона от 21 до 22oC, а относителната влажност на въздуха - между 40 и 60%. Във всички случаи, обаче, безконтролното овлажняване на въздуха крие и много опасности и затова е важно този тип системи да бъдат произведени, инсталирани и поддържани от специалисти. За всякакъв тип приложения, в които има нужда от овлажняване, можете да разчитате на продуктите на Condair, както и на професионалното отношение на представилите на марката за България, фирма Климасет.Реклама