СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 1, 2018

Противопожарна защита на складове и логистични обекти от СИНХРОН-С

Противопожарна защита на складове и логистични обекти от СИНХРОН-С

18.09.2017
Логистичните предприятия са обекти с висок риск от възникване на пожар. В зависимост от горимото натоварване на съхраняваните продукти и вида на обектите - високостелажни складове, хладилни складове, складове за химически продукти или индустриални складове, са налице голям брой взаимосвързани пожарни рискове. Оптималната пожарна защита трябва да осигури непокътнатост за стоките и същевременно безопасност за хората, опериращи в обекта. Основният проблем, който трябва да бъде преодолян, е бързото разрастване на евентуален пожар, поради голямата плътност на подреждане на стоките и ограничения достъп до тях. Като компания с дългогодишен опит, СИНХРОН-С предлага комплексен подход и уникални специализирани решения за всеки пожарен риск, които осигуряват изключителна бързина на детекция, потискане и потушаване на пожара. За разлика от традиционната защита, решенията на СИНХРОН-С значително намаляват неблагоприятното въздействие на дима, саждите и водата, които могат да бъдат опустошителни за съхраняваната продукция, и предлагат максимална сигурност и безопасност за хората, съхраняваните стоки и складовите съоръжения.Реклама